Военноинвалидите могат да стигнат и до Европейския съд по правата на човека

30.03.2021 г. Военноинвалидите могат да стигнат и до Европейския съд по правата на човека

 Спирдон Спирдонов

Ако не ги удовлетвори решението на Върховния административен съд.  В чл. 70, т. 5 от Закона за хората с уврежданията е пропусната малка група военноинвалиди. На този етап те за 164, каза вчера на нарочна пресконференция юристът на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Иван Сотиров. При приемането на закона през 2019 г. те са били 178. Става дума за ощетени от финансовата подкрепа, както предвижда законът, хора с 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ.

Според председателя на Съюза младши лейтенант от запаса Петър Велчев можем да говорим за дискриминация. По този повод той е сигнализирал

Комисията за защита от дискриминация.

Там, казва Иван Сотиров постигнахме едно успешно решение с участието, разбира се, на Министерския съвет, на Народното събрание и на Министерството на труда и социалната политика, като заинтересовани страни бяха министерствата на отбраната и на правосъдието. Комисията е установила предписание към Министерството на труда и социалната политика, респективно към министъра на труда и социалната политика, да упражни законодателна инициатива през Министерски съвет, за да бъдат отразени тази малка група военноинвалиди, които са пропуснати.

Последвала е жалба от министъра на труда и социалната политика до Административен съд - София град. По твърде противоречиви от наша гледна точка мотиви, посочва Иван Сотиров, съдът отмени решението на 5-членен състав на Комисията за защита от дискриминация. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е подал жалба до Върховния административен съд. Делото, като последна инстанция, ще бъде гледано в края на май от върховните административни съдии.

Делото е висящо и засегнатите права на тези хора, ще бъдат отстоявани докрай, заявява Иван Сотиров. Разбирам решимостта на ръководството на Съюза, допълни той, при едно неблагоприятно развитие да се търсят правата на засегнатите граждани и в Европейския съд по правата на човека за проявена пряка и непряка дискриминация с неглижирането на тази група и с невъзможността й да получи  едни нормални средства, като финансова подкрепа.

Неуместно е, смята юристът, тази промяна да се търси чрез специалния Закон за военноинвалидите и военнопострадалите с аргумента на Министерството на труда и социалната политика, за да не се засегнат правата на някоя друга социална група. Никоя група, казва той, не е надигнала публично глас за това, че 164 военноинвалиди ще получат по-висока финансова подкрепа.

В парламента

Извън тази съдебна процедура ръководството на Съюза направи няколко срещи с различни парламентарни групи.  Необходимата законодателна инициатива е реализирана от депутати от НФСБ. При второто гласуване на промените на Закона за хората с увреждания на 2 декември 2020 г. депутатите не подкрепиха предложение на Валери Симеонов и Християн Митев в интерес на военноинвалидите. Те настояваха право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност да имат и военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ. Предложението не бе подкрепено и от парламентарната социална комисия. В мотивите си вносителите посочваха, че целят да бъде поправена една несправедливост.  Според Комисията за защита от  дискриминация, пишеха те,  това е непряка дискриминация спрямо военноинвалидите, което ги поставя в неблагоприятно положение. Комисията предписва Народното събрание да предприеме законодателна инициатива, за да не се допуска неравно третиране на военноинвалидите, подчертаваха още двамата депутати.

Опит за законодателно решение на въпроса бе направен и в края на 2019 г. от ПГ на Обединените патриоти, когато се гласуваха бюджетните закони. „С добавка в закона можем да осигурим възможността 173 човека да бъдат изравнени с останалите“, обясни тогава пред журналисти в парламента лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Според тогавашните разчети на патриотите за това ще бъдат нужни едва 230 хил. лева от държавния бюджет.

Тази група военноинвалиди става все по-малка. Това, обаче не бива да успокоява законодателите. Едва ли, ако се промени законът и те получават полагащата им се финансова подкрепа, ще бъдат накърнени правата на други социални групи, смятат от ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.  Към този момент от финансова гледна точка става дума за 350-500 хил. лв. от бюджета за хора, които са дали здравето си за отбраната и защитата на Република България. Проблемът не е за пренебрегване на фона на ниските военноинвалидни пенсии. По данни на НОИ към края на 2020 г. средната пенсия за военна инвалидност за мъжете е 217,89 лв. , а за жените - 208, 70 лв.

Снимка: Димитър Бебенов