Ген. Кирил Цветков бе преизбран за председател на Асоциацията на Сухопътните войски

06.04.2021 г. Ген. Кирил Цветков бе преизбран за председател на Асоциацията на Сухопътните войски

 Общото събрание на неправителствената организация взе решение за участие в Обединителния конгрес на запасното войнство през ноември 2021 г., както и да стане учредител и член на Съюза на запасното войнство.

Спирдон Спирдонов

„Работи се активно по въпроса за единението на запасното войнство. Нови организации никнат като гъби и имам чувството, че нарочно се създават, за да се пречи на обединението. Горе на ниво централи на организации се работи усилено за обединение, готов е проект на Закон за запасното войнство, в чието разработване участвахме и ние. Но надолу и встрани разединението остава“. Това подчерта председателят на Асоциацията на Сухопътните войски на България (АСВБ) генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков. Днес в централата на СОСЗР се проведе отчетно-изборно събрание на организацията. Заради пандемията то премина по смесения принцип  - присъствено и дистанционно с участие на председатели на структури и координатори от страната.  Като почетни председатели на АСВБ участваха генерал от запаса Златан Стойков – председател на СОСЗР и генерал-майор Михаил Попов – командир на Сухопътните войски.

С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, продължи ген. Цветков, намалява притокът на резервисти и запасни, защото продължителността на военната служба се увеличава и фактически още при уволнението си военнослужещите ще бъдат направо изхвърлени извън обществото. В този смисъл, смята той, единственото им спасение е закон за запасното войнство, който може да ги защити.  Неговото и на асоциацията категорично мнение е, че „Обединението на организациите на запасното войнство е без алтернатива, защото разединението вече е катастрофално и ще доведе функционирането им до колапс.“  С тези мотиви Общото събрание на неправителствената организация взе решение за участие в Обединителния конгрес на запасното войнство през ноември 2021 г., както и да стане учредител и член на Съюза на запасното войнство.

Това, което се иска от Координационния съвет на запасното войнство по подготовката на Обединителния конгрес, е направено, каза ген. Стойков. Налице е, съобщи той,  развитие и на въпроса със закон за запасното войнство, като се предвижда в МО да се създаде работна група с участието по един или друг начин на представители на СОСЗР. Във връзка с това ген. Стойков благодари на ген. Цветков и асоциацията за принципната позиция и активното участие в обединителния процес и като колективен член на СОСЗР.

В отчетния доклад бе отбелязано, че пандемията от COVID – 19 е попречила чувствително на цялостната дейност на асоциацията. Поради това се разчита много на сайта и страницата на АСВБ във Фейсбук, където се забелязва чувствителен интерес. Цялостната организационна дейност е обединена в програмата „Повишаване на административния капацитет на Асоциацията“.  Работи се и по няколко дългосрочни програми и проекти. АСВБ е изразявала и изпращала до МО свои становища по редица стратегически и концептуални документи, като приемането на бюджетите за отбрана, Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г., плановете им за развитие, модернизационните проекти и др. С помощта на Министерството на отбраната, Командването на Сухопътни войски и Военна академия е отпечатано представително издание „Сухопътните войски – вчера и днес“. В момента се работи по пета книга на Алманах на Сухопътните войски на България за артилерийските полкове.  Шестата книга, чиято подготовка е стартирала, е за българската кавалерия.  С тревога бе поставен въпросът за реализиране на инициативата „Да наречем една улица в града на нашия полк и дивизия“. За сега само четири общини са се включили реално в нея. Само в Карлово има наречена улица на Стремския полк.   

В заключение ген. Цветков обобщи: „Асоциацията на Сухопътните войски на България не съществува формално в общественото пространство. Продължава да е инициатор на идеи, като една от военно-родолюбивите организации у нас. Всичко това стана, независимо от бездушието и негативното отношение на някои органи на централната и местната власт и на апатията на нейни членове“.

Приета бе Стратегия за развитие на асоциацията през следващите четири години. Нов момент е решението клонове на АСВБ да се изграждат там, където има формирования на Сухопътните войски. В хода на обсъждането й бе изяснено, че в асоциацията могат да членуват и действащи военнослужещи с лично решение и на доброволен принцип, което не противоречи на закона за отбраната и Въоръжените сили.

Избран бе Управителен съвет в състав бригаден генерал от запаса Валентин Цанков, генерал-майор от запаса Георги Георгиев, старши лейтенант от запаса Захари Бисеров, генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков и Людмил Богданов. Що се отнася до избора на председател,  ген. Цветков бе заявил предварително желание за промяна и предложи генералите Георгиев или Цанков за тази длъжност. Общо бе мнението, обаче, че той има основен принос за утвърждаването на организацията през последните 15 години. Отчетена бе и неговата активна дейност в процеса на обединяване на запасното войнство и подготовката на Закон за запасното войнство. Без нито един глас „против“ или „въздържал се“ бе преизбран за председател на Управителния съвет на АСВБ.