Да! Изберете социален министър на отбраната

15.04.2021 г. Да! Изберете социален министър на отбраната

 Анализите показват, че приоритет номер едно и то в краткосрочен план, трябва да бъде мотивацията за военна служба, за да не останат генералите без армия. Отговорността, обаче, при всички случаи, е на политиците.

Спирдон Спирдонов

Динамиката на развитие на отбраната и въоръжените ни сили е на такъв етап, че е най-добре да се мисли за социален министър на отбраната. Армията е такава институция, в която задължително трябва да се провежда конкретна социална политика. В противен случай хората с пагони остават на по-долното от средното социално стъпало в обществото. И броят им никога няма да бъде достатъчен.

Въпросът за превъоръжавнето ще стои пред новия министър на отбраната по-различно, отколкото пред предшествениците му. За хубаво или за лошо, който, както иска да го разбира, започна изпълнението на проектите за изтребителите и корабите. За съжаление придобиването на бойни бронирани машини за пехотата бе върнато на проучвателен етап. За още по-голямо съжаление, ако се сбъднат пророкуванията за къс живот на този парламент, Сухопътни войски ще продължават да чакат сбъдване на мечтата си.

Анализите показват, че приоритет номер едно и то в краткосрочен план, трябва да бъде мотивацията за военна служба. Да, модерното оръжие привлича, но в професионалната армия начинът на живот често играе решаваща роля. (И то не само, докато си в униформа. През 2020 г. средният размер на военната пенсия е 790 лв.) Защото има много други професии, които знаещият може да предпочете. Добре е да стъпим здраво на реалностите, че военната професия е на пазара на труда.

Предишният парламент взе решение, с което определи числеността на Въоръжените сили до 2023 г. да бъде поне 43 хиляди души, в т. ч. 3 хиляди доброволен резерв. Т.е. с 6 хиляди повече от завещаното от Програма-2020. Нивата на неокомплектованост на военните формирования спрямо предходните две години, обаче, се запазва, посочва Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2020 г. Дефицитът на кадри е около 20 процента, като той е най-сериозен в Сухопътни войски. А окомплектоването на доброволния резерв е само 14,5%.  Същият този доклад прави следния извод: “Независимо от увеличените разходи за персонал в системата на отбраната, същите не могат да компенсират натрупания инфлационен индекс през годините. Направените анализи сочат, че дори при планиране на предвидените средства, само за индексиране на заплатите до 2023 г. вкл., няма да доведат до търсения ефект за повишаване на социалния статус на военнослужещите и конкурентоспособност на пазара на труда. Това ще доведе до изпълнение на задачите от Въоръжените сили в хронична неокомплектованост от 15 до 20%, при запазване на сегашната определена щатна численост.“ А, когато численостат за повиши, както е гласувано?

Всичко това потвърждава донякъде прогнозите, че ще се търси за министър на отбраната политик със социална чувствителност. Това е от една страна. Едновременно с това, смятат някои наблюдатели, той трябва да е минал през армейския живот, за да му са близки проблемите на военнослужещите. И да има решителност за бързо реализиране на взетите мерки. Каквито примери имаше преди години с изграждането на военни общежития, детски градини към МО и др. Да не забравяме, че картотекираните военнослужещи без жилища са над 3 хиляди. Едва ли перспективата, че след 3-5 години ще има къде да живеят ги мотивира да служат!

Остава да видим какво ще бъде записано в управленската програма на новото правителство. В интерес на истината този проблем търси решения в предизборните програми на партиите и коалициите, които са в очаквана възможност да предложат правителство. Проблемът е да не остане само там, а генералите да останат без армия. Отговорността, при всички случаи, обаче, е на политиците.