Май и юни – месеци на големите учения

27.04.2021 г. Май и юни – месеци на големите учения

 В различни периоди на „Defender Europe-21“ на наша територия се очаква да има около 6 хиляди чуждестранни военнослужещи. От Българската армия ще се включат около 2 хиляди военнослужещи.

Спирдон Спирдонов

Началото е на 1 май на летище „Чешнигирово“ и полигона "Црънча". Последното от поредицата многонационални военни учения „Defender Europe-21“ приключва на 14 юни на полигон „Ново село“. Това стана ясно на днешната съвместна пресконференция на командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров и командващия на 21-во логистично командване от състава на Сухопътните сили на САЩ в Европа и Африка генерал-майор Кристофър Мохан.

През месеците май и юни в  България ще се проведат националните учения с международно участие „Strike Back - 21; „Balkan Sentinel - 21“ и „Шабла - 21”, тактическото учение „Trojan Footprint - South“. На територията на страната ще се проведе и въздушно-десантното учение „Swift Response – 21“ и командно-щабното учение „Defender Europe“. Това бе посочено в брифинга на ген. Тодоров, който е назначен за офицер, провеждащ ученията. „Defender Europe“, което се провежда в Черноморския регион, на Балканите и в Естония с около 28 хиляди военнослужещи от 26 държави- членки на НАТО и партньори, не е отговор на нечии действия в региона, то се провежда за усъвършенстване на подготовката и оперативната съвместимост на участниците, стана ясно от думите на ген. Мохан в отговор на журналистически въпрос.

На пресконференцията бе отбелязано, че поредицата от учения имат отбранителен характер. Те ще се провеждат едновременно на повече от 30 полигона в 12 страни. Подчертано бе, че тази колективна подготовка ще допринесе за съюзната отбрана и развитие на способностите на страните партньори. Организаторите очакват „Defender Europe“  да бъде  ярка демонстрация на обвързаност от страна на САЩ, съюзните страни и страните партньори за сигурността и сътрудничеството в Черноморския регион. Самите учения са залегнали в Програмата за съвместни учения на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ, предназначена за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа.

В различни периоди на учението на наша територия се очаква да има около 6 хиляди чуждестранни военнослужещи. От Българската армия ще се включат около 2 хиляди военнослужещи. Те ще са от СКС, Сухопътни войски, ВВС, ВМС, СКСО, Щаба на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и  Щабния елемент за интегриране на Силите на НАТО в България. През наша територия във връзка с ученията ще преминават в определено време и войски на Албания и Турция. Налице е и тясна координация с националните институции, като Агенция „Митници“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“. В района на полигон „Ново село“ ще бъде развърнат медиен център, който ще дава своевременна информация за провежданите учения.