Кога, къде и какви ще са ученията у нас през следващите два месеца в рамките на „DEFENDER EUROPE 21

27.04.2021 г. Кога, къде и какви ще са ученията у нас през следващите два месеца в рамките на  „DEFENDER EUROPE 21

 Otbrana.com

През месец май и юни в Югоизточна Европа и Черноморския регион ще се проведат серия от многонационални учения под наименованието „DEFENDER EUROPE 21”. Ученията се планират и провеждат от командването на ВС на САЩ в Европа. Като част от тези учения в периода 01.05. - 20.06.2021 г. на територията на Република България, ще бъдат проведени редица национални учения с международно участие. Офицер провеждащ учението за ВС на РБ е генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

В „DEFENDER EUROPE 21” на територията на Република България ще вземат участие военнослужещи, щабове и военни формирования от Съвместното командване на силите, Командването на Сухопътните войски, Командването на Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, ЩО, СППМО и Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU BGR).

„DEFENDER EUROPE - 21“ включва няколко взаимно свързани учения: „Swift Response“, „Saber Guardian“, „Immediate Response“ и командно-щабното учение „Defender Europe“.

На територията на Република България

„SWIFT RESPONSE“ - Въздушно-десантното учение ще се проведе в периода 01.05. - 14.05.2021 г. на летище с отпаднала необходимост „Чешнегирово”, база за предно разполагане (БПР) „Безмер” и УП „Ново село”. В него последователно ще бъдат проведени стратегически въздушен десант за овладяване на летище „Чешнегирово”, а след това и тактически въздушни десанти за последващо овладяване на нов район (УП „Ново село”) с участието на формирования от САЩ, Италия и Република България. Българската страна осигурява провеждането на учението, както и противостоящи сили (OPFOR) в него. В учението ще вземат участие над 2200 чуждестранни военнослужещи от САЩ и Италия и до 100 военнослужещи от българска страна. По време на изпълнение на задачите ще участват над 30 (тридесет) единици авиационни средства (самолети и вертолети).

„SABER GUARDIAN“ - обединява националните учения с международно участие „Strike Back - 21; „Balkan Sentinel - 21“ и „Шабла - 21” и тактическото учение „Trojan Footprint - South“.

• Тактическо учение с бойни стрелби „BALKAN SENTINEL 21” - ще се проведе под ръководството на командира на Сухопътните войски, съвместно с формирования от ВС на държави членки на НАТО, в периода 24.05 – 31.05.2021 г. на учебен полигон (УП) „Ново село”, съвместно с формирования от ВС на САЩ и страни партньори (Грузия). На слайда са показани формированията които ще вземат участие. Общия личен състав е около 800 военнослужещи.

• Тактическо учение с бойни стрелби (ТУБС) „STRIKE BACK 21” - в него участие ще вземат формирования от състава на 2 мбр – Стара Загора, Центъра за подготовка на специалисти – Сливен и сили и средства за непосредствена авиационна поддръжка от ВВС на Българската армия.Учението ще се проведе в периода 24.05 – 07.06 на УП „Корен” и в него ще вземат участие формирования от Румъния и Гърция.

Общият брой на участниците ще бъде около 850 (осемстотин и петдесет) души. По време на изпълнение на задачите ще участва бронетанкова техника от състава на СВ и въоръжените сили на Република Гърция и авиационни средства (самолети и вертолети) от състава на ВВС на БА и ВВС на Гърция.

• Компютърно-подпомаганото командно-щабно учение „BALKAN 21“, което е част от провежданото от 5 армейски корпус (АК) на Командването на СВ на САЩ в Европа, международно КЩУ „ DEFENDER 21“ и в него участие ще вземе щаба на 61мбр - Карлово, от състава на СВ на БА. Учението ще започне на 01.06.2021 г. като заключителната му част ще се проведе в периода 10.06. - 14.06.2021 г. на УП „Ново село“. По време на учението ще се извърши сертификация на щаба на 61 мбр и в него ще вземат участие около 200 (двеста) военнослужещи от командването на СВ и 61 мбр. С цел осигуряване на провеждането и създаване на необходимата координация по време на разпределеното компютърно подпомаганото командно-щабно учение, командването на СВ на РБ ще изпрати до 36 (тридесет и шест) военнослужещи в Групата за ръководство и контрол на учението в Съвместния многонационален център за моделиране и симулации (JMSC) в Графенвьор, Германия и 3 (трима) военнослужещи във форт „ХУУД“, щата Тексас САЩ (в щаба на 1 кавалерийска дивизия от състава 5 АК от СВ на САЩ в Европа (в периода 31.05. – 15.06.2021 г.).

• Тактическо учение с бойни стрелби на формирования за Противовъздушна отбрана от Българската армия „ШАБЛА 2021” - ще се проведе на зенитен полигон на ВВС „Шабла” в периода 25.05. - 16.06.2021 г. с участие на формирования за ПВО от Военновъздушните сили, Сухопътните войски, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции и съвместно с формирование за ПВО (Avenger/ Stinger) от състава на 10 командване за ПВО на САЩ от СВ на САЩ в Европа. В учението ще вземат участие около 1250 (хиляда и двеста и петдесет) военнослужещи и авиация от състава на ВВС на БА.

• Учението „TROJAN FOOTPRINT - SOUTH 21” е планирано от Командването на силите за специални операции на САЩ в Европа и ще се проведе на територията на България, Германия, Румъния, Северна Македония, Унгария, Украйна и Хърватска в периода 01.05. - 16.05.2021 г.,

Щабът на Многонационалното съвместно командване на силите за специални операции (Combined Joint Special Operations Task Force – CJSOTF) ще бъде разположен в гр. Щутгарт (Германия) и в него има 4 (четири) български военнослужещи от състава на СКСО. Освен това в щаба на морска тактическа група за специални операции (МТГрСО) разположена в гр. Мангалия ще има 2 (двама) военнослужещи за връзка и взаимодействие от състава на ВМС на БА.

На територията на Република България, освен български специални сили ще действат и формирования на силите за специални операции на Великобритания, САЩ, Испания и Северна Македония, като учението ще включва провеждане на специални операции, основно в района на УЦ „Црънча“ в периода 03.05. - 15.05.2021 г., но отделни тактически действия ще бъдат провеждане в редица райони от страната. (гр. София, гр. Пловдив, Монтана, Ямбол, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Рудозем, Стара Загора, Сливен, Айтос, Елхово, Варна, Бургас).

В учението ще вземат участие общо около 220 (двеста и двадесет) военнослужещи и личен състав сили и средства за авиационна поддръжка от състава на ВВС на БА.

***

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се срещна днес с командващия на 21-во логистично командване от състава на Сухопътните сили на САЩ в Европа и Африка генерал-майор Кристофър Мохан, който е в страната ни по повод предстоящата серия от многонационални военни учения „Defender Europe-21“.

Началникът на отбраната бе категоричен, че изпълнението на задачи при провеждането на съвместни учения и подготовки допринася за повишаването на отбранителните способности на българските Въоръжени сили и тяхната оперативна съвместимост със съюзниците и партньорите, като предоставя възможност на българските военнослужещи да придобият нови способности и умения.

Адмирал Ефтимов и генерал-майор Мохан изразиха общата си увереност, че поддържането на натренираност на личния състав чрез учения е гарант за добрата бойна подготовка на войските.