Румъния подписа със САЩ договор за бреговия ракетен комплекс NSM

28.04.2021 г. Румъния подписа със САЩ договор за бреговия ракетен комплекс NSM

 Otbrana.com

САЩ ще изберат румънска компания, която да осигурява поддръжката

Румънското Министерство на националната отбрана подписа чрез Генералната дирекция по въоръженията междуправителствено споразумение със Съединените американски щати по програмата „Мобилна противокорабна ракетна пускова система“ (SIML).

Според Министерството на националната отбрана разходите по програмата се оценяват на 286 млн. щатски долара (без ДДС), като финалната стойност ще бъде определена след приключване на процедурата по възлагане. 

Румъния купува модерни подвижни съоръжения за изстрелване на противокорабни ракети „Naval Strike Missile (NSM)“ за брегова охрана.

Според изявлението на румънското Министерство на отбраната до медията Defence Romania, „Мобилната противокорабна ракетна пускова система“ (SIML) е предназначена да предпазва крайбрежието и крайбрежни зони от надводни кораби, с възможност за комуникация  със собствени и съюзнически кораби, самолети и оборудване с взаимен обмен на данни и защитени комуникационни канали за извършване на противокорабната ракетна атака.

Румънските военноморски сили ще разполагат с нова, модерна, изпитана и оперативно съвместима мобилна система за изстрелване на противокорабни ракети в рамките на НАТО, адаптирана към текущите мисии, заедно с обучение за бойното използване на системата и постоянна актуализация на базите данни, специфични за SIML като съществена необходимост, която да бъде удовлетворена възможно най-скоро.

С подписването на документа правителството на Съединените американски щати получи Договор за предложение и приемане (LOA) в рамките на Програмата за чуждестранни военни продажби – FMS и според Закон №. 37/2021 за постигането на „Боеспособност срещу надводни кораби“.

 

Системата SIML ще бъде доставена през 2024 г. САЩ ще изберат румънска отбранителна компания, която да изгради инфраструктурата за производство и поддръжка на системата.

Изпълнението на договора ще се осъществи през 2021-2024 г., а „Мобилната противокорабна ракетна пускова система“ (SIML) ще бъде доставена през четвъртото тримесечие на 2024 г.

В закона, приет от Румънския парламент, производителят на SIML има задължението да създаде капацитет за производство и поддръжка на ниво икономически оператор в националната отбранителна индустрия. Икономическият оператор ще бъде избран от производителя на SIML със съгласието на румънското правителство.

Мобилната противокорабна ракетна пускова система включва, но не се ограничава, до 4 подвижни стартови установки, командно-контролно-комуникационни платформи, транспортно-зареждащи машини, сензори, първоначална логистична поддръжка, ремонт и оборудване за тестване, криптографско и специално оборудване, специализирана помощ, служба за обучение на персонала на всички необходими нива, включително използване в бой, оборудване за обучение и специфични бази данни на SIML.