45-ото Народно събрание приключва дейността си с темата за Air Policing

07.05.2021 г. 45-ото Народно събрание приключва дейността си с темата за Air Policing

 Спирдон Спирдонов

Завършвайки предсрочно своя мандат, 45-ото Народно събрание ратифицира подписаният на 18 март 2021 г. в Русе Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing. За ратификацията гласуваха 166 депутати, против бяха двама, а един се въздържа. Може би това беше единственият закон в тази парламент, който обедини народните представители. Макар, че обсъждането започна инфарктно. Настояванията бяха министърът на отбраната или друг представител на вносителя, т.е. правителството, да представи законопроекта. Това не се случи и с тази задача във формата на изказване се нагърби Велизар Шаламанов от „Демократична България“, а след него е Александър Александров от „Има такъв народ“. Подкрепа бе получена и от Атанас Зафиров от „БСП за България“, но и с негативен коментар, относно отговорността на българското правителство за състоянието на бойната ни авиация. От името на „ГЕРБ-СДС“ законопроектът бе защитен от Христо Гаджев. 

С предложените изменения и допълнения, се посочва в мотивите на правителството, се цели регламентиране на възможност за изпълнение на презгранични операции за Air Policing /ПГО/ от самолети на „трета страна“ – страна - членка на НАТО, в случаите, в които те изпълняват мисия по усилен Air Policing на територията на Република България или Румъния.

Определят се националните органи, става ясно по-нататък в мотивите, които имат правомощия при разрешаването на тези операции и тяхното провеждане. „Целта е да се създаде и гарантира ефективна и оперативна система от органи и механизми, които да са адекватни от гледна точка на време за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.“

Регламентират се условията, на които трябва да отговаря „третата страна“, за да се инициира, изпълни и/или спре изпълнението на презгранична операция за Air Policing от неин изтребител.