Правителството прие План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.

08.05.2021 г. Правителството прие План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.

 Otbrana.com

С Постановление №183 ог 7 май т.г. Министерският съвет е приел План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.  Постановлението се състои от две части – явна и поверителна. Графиците и разчетите за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. са в поверителното приложение. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната. То влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Планът за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. е разработен в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и определя параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2026 г., се посочва в документа.