Карловските запасни в защита на съдбата на два паметника

15.05.2021 г. Карловските запасни в защита на съдбата на два паметника

 Става дума за изграждането на Мемориала на българския ракетчик в Карлово и за паметника на Съветската армия в София. За необосновните нападки и намерения за заличаване на историята Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Васил Левски“ – гр. Карлово е приела две декларации, които бяха предоставени на редакцията за публикуване.

Otbrana.com

***

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ -

Общинска организация „Васил Левски“ - гр. Карлово

В началото на месец май 2021 г. в интернет-пространството и по-конкретно във Фейсбук – Карлово, публична група, скорошни мултимедийни файлове, лицето Николай Велков стартира една недостойна полемика – дискусия с мото: /цитираме с отвращение/ „Най-големият бетонов полов орган се намира в …“, визирайки изграждания от Общинската организация на СОСЗР – Карлово Мемориал на българския ракетчик в Карлово.

Ракетните войски на България, в периода на съществуването си, бяха един от основните стожери, върху които се крепеше величието и могъществото на Българската армия, изпълняваща конституционния си дълг за защита на Отечеството. Хиляди достойни офицери, сержанти и войници служеха в нейните редици, служеха с достойнство и чест на род и Родина. Ненапразно Ракетните войски на България често бяха наричани „елита на българската армия“.

В хода на развитието на полемиката и дискусията бяха изказани тези и твърдения, които не отговарят на разбирането за честност и почтеност при дискутиране на каквито и да са въпроси от обществения живот, но и които са в пълно противоречие с истината. Оставяме настрана, макар че това съвсем не е маловажно, езика, стила и изказа на част от хората, включили се в дискусията – в крайна сметка то е израз на тяхната култура, възпитание и самоуважение.

Два са акцентите в откровените лъжи и манипулации на фактите по темата.

Първият от тях е за това, че „Експертният съвет към общината не е дал съгласие за строежа!?“ – визира се Експертният съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ към общината. Тази теза е формулирана и отстоявана от карловския художник и скулптор Димитър Рашков. И той препраща интересуващите се по въпроса към „запасните офицери“.

Ето защо, Съюзcj на запасните офицери и сержанти от запаса и резерва – гр.Карлово, отговаряме:

1.      С Протокол № 8 от 12.05.2017 г. проекта за изграждане на Мемориала на българския ракетчик в Карлово, с всички необходими документи за това, е разгледан и приет от ЕСУТ – Карлово;

2.      Община Карлово е издала Разрешително за строеж на Мемориала на българския ракетчик в Карлово под № 17 от 21.02.2018 г.    

Втората теза, манипулация и откровена лъжа е внушението, че финансовите средства за изграждането на Мемориала „струват около 20 хил. лева на карловци“. От написаните коментари прозира внушението, че за строежа на Мемориала на българския ракетчик в Карлово се изразходват едва ли не „грешни“ общински, държавни или европейски финансови средства.

Това е лъжа.

Ето защо, Съюза на запасните офицери и сержанти от запаса и резерва – гр.Карлово, отговаряме:

1.      Всички събрани до момента финансови средства за изграждането на мемориала на българския ракетчик – Карлово са лични, доброволни дарения на физически лица и фирми. Това са преимуществено служилите в ракетните поделения от Карловския гарнизон офицери, сержанти и старшини, войници и  военни служители; членове на Общинската организация на СОСЗР в Карлово и на други наши съюзни структури от страната;  симпатизанти и привърженици на идеята за изграждането на този паметник. Сред дарителите има Вицепрезидент, народни представители от няколко поредни Народни събрания от различни политически партии, висши генерали и офицери от Ракетни войски на България и много други.

2.      До момента няма нито един лев общински, държавни или европейски финансови средства, които да са изразходвани за строежа на мемориала или такива, които да са налични и да бъдат изразходвани за в бъдеще.

3.      В Общинската организация на СОСЗР – Карлово, изграждаща мемориала, се води поименен отчет на събраните финансови средства и всеки, който би проявил интерес към това, би могъл да получи достоверна информация по въпроса.

Завършването на строежа на Мемориала на българския ракетчик в Карлово, след полагането на първата копка, се забави – основно от ограниченията и трудностите в целия наш обществен живот, породени от пандемията на коронавируса COVID – 19, както, отчасти, и от необходимостта за събиране на допълнителни финансови средства за довършване на строежа -  Количествено-стойностната сметка /КСС/ на Мемориала /по цени от 2014 г./ е 29 537.05 лв.

Имаме разбирането, нагласата и желанието да приключим със строителството на Мемориала в максимално кратки срокове.

В заключение, УС и Общ.С на Общинска организация на СОСЗР – Карлово, изказваме своето възмущение и недоволство от изказаните неверни тези и твърдения в публикациите на участниците от фейсбук-групата Карлово, отнасящи се за Мемориала на българския ракетчик в Карлово.

Същевременно, ние ще следим хода на публикациите по темата и за изказаните лъжливи твърдения и инсинуации ще обмисляме възможностите и за други правно-регулирани форми и средства, с които да се противопоставим на подобни лъжи и да търсим отговорност от авторите им.

Запасното войнство от града на най-великия българин – Апостола на Свободата Васил Левски – Карлово, няма да допуснем по никакъв начин да се петни името и достойнството на Българската армия, на нейните видове и родове войски, от които и ние самите произхождаме и на които принадлежим.

Решително и безкомпромисно ще се противопоставяме на всякакви опити, независимо от когото и да са инициирани и подкрепяни, чрез които да се руши престижа, да се посяга на честта и авторитета на действащата войска и на запасното войнство.

Декларацията е обсъдена и приета на заседание на Управителния съвет и Общинския съвет на Общинската организация на СОСЗР в Карлово – Протокол № 191 от 12 май 2021 г.  

Заместник-председател Общински съвет СОСЗР – Карлово

полк.инж.о.з.Ненко Чернооков

Секретар  Общински съвет СОСЗР – Карлово

м-р инж.о.з. Стефан Груев

12.05.2021 г.

гр.Карлово

****

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ -

Общинска организация „Васил Левски“ - гр. Карлово

От началото на месец май 2021 г., отново за пореден път от вече немалко години, група „интелектуалци“, наричащи себе си „инициативна група“, подновиха кампанията си за премахването /демонтирането/ на Паметника на Съветската армия в София.

След като преди години същите тези „интелектуалци“ не успяха в усилията си заедно с „героично“ съборения след няколко неуспешни опита от субекта Евгений Бакърджиев Мавзолей на Георги Димитров да разрушат и паметника на Съветската армия, сега искат от държавата той да бъде демонтиран и преместен от сегашното му място в центъра на София на друго място.

Това е поредната отчаяна проява на една шепа крайни русофоби, които се опитват да преиначат историческите факти и обективната истина. А тя е, че без Съветската армия, през Втората световна война омразния на всички фашизъм едва ли би бил свален от историческата сцена и неговите престъпления към човечеството  едва ли биха били наказани. Ето за това са построени всичките тези паметници в прослава на Съветската армия в София, Виена, Берлин и на още много, много други места. А и днес това също се прави, така както го направи държавата Израел неотдавна, построявайки паметник за Съветската армия.

А и паметниците, изобщо, са за това – да се съхранява паметта за историческите факти и събития.

Ето защо, ние – запасното войнство от Карлово – града на най-великия българин Апостола на свободата Васил Левски, заявяваме: свалете ръцете си и мръсните си помисли от изградения като акт на признателност на българския народ през 1954 г. Паметник на Съветската армия в София. Не се опитвайте да подменяте историята и нека да сведем чела в знак на признателност пред всички знайни и незнайни войни, които през Втората световна война отдадоха най-свидното – живота си, за победата над фашизма.

Декларацията е обсъдена и приета на заседание на Управителния съвет и Общинския съвет на Общинската организация на СОСЗР в Карлово – Протокол № 191 от 12 май 2021 г.

Заместник-председател Общински съвет СОСЗР – Карлово

полк.инж.о.з. Ненко Чернооков

Секретар  Общински съвет СОСЗР – Карлово

м-р инж.о.з.Стефан Груев

12.05.2021 г.

гр.Карлово