100 години от рождението на първия адмирал началник на Военноморското училище

01.06.2021 г. 100 години от рождението на първия адмирал началник на Военноморското училище

 Капитан I ранг от запаса Румен Тотев, член на АВМУ-София и Клуб „Военни моряци“ към СОСЗР-София

Днес се навършват 100 години от рождението на контраадмирал Дичо Узунов – най-дългогодишния и първи адмирал началник на ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Дичо Стефанов Узунов е роден в родопското село Арда. Израства и се възпитава в родолюбиво семейство. Образованието си получава в Смолянската гимназия, а след това започва да учи „Държавно стопанство“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Но като студент е активист на БОНСС и през 1943 г. прекъсва следването, излиза в нелегалност се включва в партизански отряд.

След края на Втората световна война участва в установяването на ОФ - власт в родния си край, иска да продължи следването си, но е извикан за служба във войската. Завършва през 1951 г. съветската Военна академия „М. В. Фрунзе“, след което е назначен в Щаба на ВМФ, през 1956 г. преминава ВАК във ВМА в Ленинград и след това е заместник-началник на Щаба.

През 1959 г. капитан I ранг Узунов е назначен за началник на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, на който пост 13 години отдава цялата си енергия – до 1972 г.  През 1969 г. той е произведен в звание контраадмирал. Негови са думите, че тези му години са най-смислени, най-интересни и най-ползотворни. През периода се разработват нови учебни програми, разкриват се нови специалности, изграждат се съвременни учебни кабинети и лаборатории, учебният процес се превежда на академична основа, започва хабилитирането на авторитетните преподаватели в училището. Изгражда се научен съвет, което утвърждава ВНВМУ като комплексен учебен и научен морски център на България. От 1965 г. той преподава 7 г. международно морско право.

Особени грижи и внимание началникът отделя и за родолюбивото възпитание на курсантите, като основа за тяхното изграждане на морски специалисти и достойни граждани. Скъп и вълнуващ спомен за тях са гостуванията на баба Елена Вапцарова, майката на патрона на Морско училище – поета Никола Вапцаров. От 1959 г. рожденият му ден става Патронен празник на училището. С заповед на капитан I ранг Узунов от 1962 г. ежедневно на плаца пред целия строй на училището се издига националното знаме, което се утвърждава като ритуал във ВНВМУ, който по-късно се налага във всички военни части и поделения на БНА. Развитието на училището под неговото командване е свързано с разцвет и зрялост, небивали по-рано в историята му и довело до пълна кадрова реализация на възпитаниците му и за защита на националните морски интереси.

През есента на 1972 г. контраадмирал Дичо Узунов е приведен на служба в ГЩ на БНА. Един от основните му ангажименти през тези години е участието в Третата конференция на ООН по морско право, където е заместник-ръководител на нашата Правителствена делегация, водена от проф. Александър Янков.

След преминаването си в запаса, което става по негова молба през 1982 г., той взема активно участие в преговорите по разграничавене на морските пространства с нашите съседи на Черно море – Румъния и Турция. По това време участва и в подготовка на Закона за морските пространства на НРБ, приет през 1987 г. През 1987 г. заедно с група запасни генерали и адмирали е привлечен за участие от българска страна в Общоевропейската група на запасните генерали от НАТО и Варшавския договор, наречена „Генерали за мир и разоръжаване“. В края на 1989 г. и началото на следващата той е един от инициативната група, работеща за възстановяването на единния Съюз на офицерите и сержантите от запаса, а през 2001 г. участва в създаването на АВМУ-секция София. В последните години контраадмирал Дичо Узунов, въпреки разклатеното си здраве, се стремеше да участва активно в живота и дейността на АВМУ–секция София и Клуба „Военни моряци“ към Столичната организация на СОСЗР.

На 11 януари 2015 г. контраадмирал Дичо Узунов напусна завинаги бойния ни строй. Да се простят с него на поклонението дойдоха стотици възпитаници на Морско училище, десетки негови колеги, съратници и близки. Неговото име завинаги ще остане със златни букви в историята на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

В заключение съм длъжен с удовлетворение да отбележа, че започнатото от контраадмирал Узунов, доразвито и от следващите началници на училището, днес прекрасно се претворява и от сегашното командване на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, под ръководството на флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров и го извежда в челните редици на световното морско образование, то е гордост не само за морските възпитаници, но и за цяла България.