Какво представлява Националният план за действие за повишаване на военната мобилност?

06.06.2021 г. Какво представлява Националният план за действие за повишаване на военната мобилност?

 Otbrana.com

На последното си заседание служебното правителство одобри Национален план за действие за повишаване на военната мобилност. Какво представлява този документ и какво е неговото предназначение, научаваме от думите на министъра на отбраната Георги Панайотов по време на заседанието: „Националният план е разработен в контекста на инициативата на Европейския съюз за подобряване на военната мобилност. Тя е насочена към бързо и безпрепятствено придвижване на военни контингенти и оборудване в и извън територията на Съюза. Цели се повишаване на готовността и способностите на държавите членки, и на Съюза да реагират адекватно при кризи и да реализират ефективно операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана.

Проектът е разработен от работна група, която включва експерти от Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Целта е повишаване на военната мобилност посредством съгласувани действия на националните институции.

Проектът представлява балансиран документ, определящ водещите принципи в подхода на България, целта, задачите, както и критериите за постигане на успех. Набляга се на възможността за установяване на сътрудничество и координация на усилията между гражданската и военната сфера за подобряване на военната мобилност в няколко основни области – транспортна инфраструктура, нормативни и процедурни въпроси относно граничните и митнически режими, предоставяне на разрешения за трансгранично придвижване и други.

В този смисъл, проектът предоставя съгласувана национална рамка за прилагането на единен държавен подход при решаване на въпросите на военната мобилност.

Приемането на проекта на Решение е от съществено значение за отбраната и сигурността на Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.“