Десетият конгрес на СОСЗР ще се проведе през май следващата година

06.06.2021 г. Десетият конгрес на СОСЗР ще се проведе през май следващата година

 Спирдон Спирдонов

Редовният Десети конгрес на СОСЗР и Третият национален събор на запасното войнство да се проведат през  май 2022 г. като датите ще се уточнят на следващи заседания, е решението на Централния съвет на военно-патриотичната организация. Последният редовен Девети конгрес на СОСЗР беше проведен през септември 2017 г. Уставът предполага конгресът да се свиква на редовно заседание на всеки четири години.

Централният съвет на СОСЗР е взел предвид извънредната пандемична обстановка, решението на Министерския съвет и заповедите на министъра на здравеопазването за спазване изискванията за дистанция, дезинфекция, носене на маски и ограниченията при провеждане на масови мероприятия на открито и закрито, както  и възрастовия състав на Съюза. Поради тези причини редовният Десети конгрес на СОСЗР и Третият национален събор на запасното войнство ще се проведат през май 2022 г., като датите ще се уточнят на следващи заседания на Централния съвет. От 41 гласували 40 са „за“, а един „против“. Ако обстановката беше благоприятна, конгресът щеше да се проведе през септември т.г.