Генерал-лейтенант Любчо Тодоров: Близо 11 200 воини преминаха през мисията в Афганистан

29.06.2021 г. Генерал-лейтенант Любчо Тодоров: Близо 11 200 воини преминаха през мисията в Афганистан

 Приключихме успешно 20-годишното си участие в операцията на НАТО в азиатската държава, казва командващият на Съвместното командване на силите (СКС) в интервю за Андрей Рангелов, вестник „Българска армия“. На 1 юли се навършват 10 години от създаването на СКС. От 1 септември предстоят сериозни промени.

Otbrana.com

– Г-н генерал-лейтенант, как се представи СКС в големите международни учения на наша територия и в региона от последните месеци?

– На проведените международни учения през 2017 и 2019 г., а също и през тази година, по време на мащабните учения Steadfast Defender 21 и Defender Europe 21, СКС имаше основни отговорности по планиращия процес на българското участие в ученията на територията на страната. Наша отговорност бяха развръщането и управлението на националната структура за ръководство и контрол на ученията с RSOM клетка на Учебен полигон „Ново село”.

Съвместно с усилията на дирекция „Логистика”, командирите на Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, ръководствата на служба „Военна полиция” и ВМА, както и командира на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО беше координиран и осигурен цялостният процес на дейностите по приемането, настаняването и последващото придвижване на формирования на НАТО и логистичното осигуряване по време на ученията. Проведени бяха необходимите рекогносцировки на районите за провеждането на съответните учения. Мащабът и интензивността на ученията бяха изключително големи, като в тях взеха участие военни формирования от Гърция, Румъния, Грузия, Италия и САЩ. Целта на провеждането и участието във всички тези учения беше постигане на съвместимост, подобряване на взаимодействието в многонационален формат, както и повишаване на подготовката на участващите формирования. По този начин ние затвърдихме ролята си на надежден съюзник в НАТО и страна с важно значение за региона на Югоизточна Европа. Участието на личен състав от СКС в планирането и провеждането на тези учения безспорно повиши подготовката му, уменията за координиране на дейностите и вземане на решения и показа, че СКС притежава необходимите оперативни способности за изпълнение на възложените му функции и задачи, съобразени със съвременните изисквания на средата за сигурност и най-новите нормативни документи.

– Имаше ли инциденти или проблеми при придвижването на големи контингенти и техника през България за участие в ученията?

– С удовлетворение мога да подчертая, че въпреки голямото количество транспорти, които координирахме на територията на страната, нямаше големи проблеми.

Разбира се, не всичко вървеше по план и възникнаха известни промени поради отложени или закъснели транспорти, преди да навлязат в България, и промяна на участък от маршрут на движение по причина на извънгабаритен товар на машина от състава на колоната на Съвместните сили на НАТО за участие в учението Steadfast Defender. Наложи се и съдействие в района на УП „Ново село” при отстраняване на техническа неизправност на машина. Тук е мястото да изкажа своята благодарност за положените усилия и добрата координация с нас на екипите на служба „Военна полиция”, които осъществиха ескорта на всички военни български и чуждестранни колони на територията на страната.

– Как протече окончателното изтегляне на българския контингент от Афганистан?

– Както вече е известно, на извънредна среща на министрите на външните работи и на отбраната на страните – членки на НАТО, през април бе взето решение за планиране на постепенно и контролирано изтегляне на мисията от 1 май 2021 г. То беше последвано и от решение на Министерския съвет за прекратяване на участието на формирования на Въоръжените сили на Република България в международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа” в Афганистан. В резултат на тези политически решения и заповед на министъра на отбраната СКС стартира плана за изтегляне на контингента и започна работа по изпълнение и синхронизиране на мероприятията в него. Обстановката по сигурността в Афганистан запазва напрегнатия си характер, което наложи от страна на командването на мисията да се създаде допълнителна организация за усилване на охраната на военните контингенти. Българските военнослужещи, изпълняващи своите задължения в щаба на мисията в Кабул, бяха дислоцирани в Баграм. Преди два дни – на 23 юни, последната група военнослужещи от 42-рия и последен национален контингент напусна Афганистан и се прибра у нас, с което България приключи 20-годишното си участие в операцията на НАТО в Афганистан. Това е най-голямото участие на български военнослужещи в мисия на НАТО, като през годините броят им достигаше до 700 военнослужещи за една ротация. Основните задачи се свеждаха до охрана на базите за разполагане, патрулиране в зоните на отговорност, конвоиране и ескортиране на личен състав и материални средства, съветване и обучение на афганистански формирования и поддържане на сили за бързо реагиране. Като равносметка от участието може да се посочи постигането на оперативна съвместимост със страните – членки на НАТО, и натренираност на българските военнослужещи за изпълнение на задачи в реална бойна обстановка. С гордост мога да кажа, че участието ни се организираше и управляваше от СКС, като през годините изградихме способности в направленията управление и осигуряване на национален контрол, окомплектоване и организиране на стратегическо транспортиране на личен състав и материални ресурси на далечни разстояния. Уменията на военнослужещите от СКС се усъвършенстваха в процесите на планиране и водене на операции в международна среда. През всичките тези години българските контингенти получиха заслужена висока оценка от коалиционните партньори и допринесоха за повишаване на авторитета на БА, имиджа на военната професия в обществото и уважението на съюзниците ни. Близо 11 200 български военнослужещи са участвали в тази операция до днес. Удовлетворени сме, че в този 20-годишен период няма допуснати жертви сред българските воини в контингентите ни в Афганистан.

– Какви промени предстоят за СКС в изпълнение на План 2026?

– Пред нас продължават да стоят редица предизвикателства при развитието на СКС, групирани най-общо в три основни направления. Първото от тях е развитие и поддържане на способности за планиране и провеждане на съвместни операции (национални и в системата за колективна сигурност). Второто – формиране, подготовка, осигуряване, развръщане и осъществяване на националния контрол върху контингентите от ВС на България при участие в операции и мисии извън страната. Третото е свързано с планирането, провеждането на подготовката и ежедневната дейност в СКС и подчинените формирования. В резултат на Стратегическия преглед на отбраната и изпълнението на План 2026 от състава на СКС следва да бъдат изведени отделни формирования и като следващо предизвикателство ще се яви процесът на сдаване на тези формирования и трансформиране на функциите и задачите на командването паралелно с изпълнение на текущите задачи. Към настоящия момент бригада „Логистика” е в състава на СКС, но след сформиране на Командване за логистична поддръжка бригадата следва от 1 септември 2021 г. да се преподчини на новосформираното командване. С отпадането на част от задачите, свързани с логистичното осигуряване на БА, ще се увеличат способностите за изпълнение на заповяданата на СКС мисия. Промени в подчинеността на Мобилна КИС не се предвиждат, тя остава в състава на СКС.

– Какви са основните прояви, които предстоят за СКС до края на тази година?

– До края на текущата година за СКС предстои участие във виртуална конференция по покана на Командващия на Съюзното съвместно командване на НАТО в Неапол (JFC NP) – адмирал Робърт Бърк, за координиране на действията на щабовете от Алианса. Предстои ни работна среща, организирана от Съвместното командване на силите на Румъния в Букурещ. Това е традиция, започнала преди две години, когато се проведе първата среща, целяща засилване на двустранното сътрудничество между щабовете на оперативно ниво. В края на годината се планира и участието ни в многонационалното учение NOBLE BLUEPRINT 21, организирано от JFC NP на територията на Румъния. Продължава участието ни в Етап 5 от процеса на отбранително планиране на НАТО „Преглед на отбранителните способности 2021”. Създаването на цялостна организация по изпълнението на Цели за способности 2021, отговорност на СКС, както и планирането на подготовката на СКС и подчинените военни формирования за 2022 г. са част от основните предстоящи дейности до края на годината.

– Какво ще пожелаете на личния състав за празника – 1 юли, когато се навършват 10 години от създаването на СКС?

 – Десетата годишнина е повод за равносметка за изминалия път и постигнатите резултати. Тя е признание за достойно положения труд, за отговорността на личния състав да бъде еталон и да поставя високи професионални стандарти. Съвместното командване на силите е място за нови идеи и креативност в решенията, кота за професионалисти и военнослужещи, които обичат професията, пристан за изява и непрекъснат стремеж към знание и изучаване на опита. Затова желая на целия личен състав още много спорни години, изпълнени с вяра и оптимизъм, лични успехи, професионално усъвършенстване и просперитет. Бъдете здрави и дръзновени, изпълнени с желание за постигане на още по-високи успехи!

В Косово участваме с 30 военнослужещи

 

 

Към настоящия момент участието ни в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с до трийсет военнослужещи, каза генерал-лейтенант Тодоров. Допълнително се поддържат в готовност рота и национален поддържащ елемент за развръщане в състава на Силите на оперативния резерв на KFOR и в Силите на оперативния резерв на операцията на ЕС ALTHEA (EUFOR) – общо до 140 военнослужещи с необходимите въоръжение и техника.

България се включи и в инициативата по създаване на многонационален щаб на 2-ри батальон от състава на Силите на оперативния резерв (в състава на който е българската рота) с до 10 военнослужещи.

Решение за промяна на по-нататъшното участие в тази операция следва да се вземе на политико-военно ниво след изтеглянето на контингента от Афганистан, изтъкна командващият на Съвместното командване на силите. След вземане на такова решение СКС има готовност да извърши анализ на възможностите за такава промяна и осигуряване на участието ни.

Към настоящия момент българските Въоръжени сили участват в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина ALTHEA с до 15 военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури. Задачите им са свързани с подпомагане на подобряването на сигурността в Босна и Херцеговина. Допълнително за изпълнение на задачи в тази държава поддържаме в 10-дневна готовност за развръщане в зоната на операцията рота и национален поддържащ елемент до 140 военнослужещи, включени в състава на междинния резерв на операцията и в 14-дневна готовност за развръщане в зоната на операцията – рота и национален поддържащ елемент до 140 военнослужещи, включени в състава на Силите на оперативния резерв на EUFOR. Участието на българските ВС в тази мисия е планирано да продължи и в бъдеще със същия състав, заяви генерал-лейтенант Тодоров.

По отношение на мисията в Мали той посочи, че обстановката в африканската държава остава напрегната.  Към настоящия момент българските ВС участват в операцията на ЕС с медицински екип от 4 военнослужещи – офицер и трима сержанти, които работят в медицинския щаб на операцията, разположен в столицата на Мали – Бамако. Задачите на българския контингент остават непроменени въпреки сложната и нестабилната военнополитическа обстановка в Мали и продължават да са свързани с медицинско осигуряване (Роля 1) при ликвидиране на последствията от терористични актове в района на Бамако, каза генерал-лейтенант Тодоров.

От 1 септември намалява числеността на СКС

Организационно-щатните промени, които влизат в сила от 1 септември 2021 г., ще доведат до промяна в общата численост на СКС, съобщи генерал-лейтенант Тодоров. Излизането от състава на Съвместното командване на силите на структури като Бригада „Логистика” с всичките й подчинени военни формирования, както и на още 2 логистични структури с подчинени военни формирования ще доведе до намаляване на общия числен състав.

Към настоящия момент комплектуването с военнослужещи е 83%, а общото комплектуване с личен състав е 87%. Това са едни добри проценти за сегашното състояние, коментира командващият на Съвместното командване на силите. Военните формирования от СКС, които ще се преподчинят на други командвания, ще бъдат комплектувани в такава степен, която да позволява изпълнение на техните мисии, функции и задачи.

„Пред СКС, и като цяло в Българската армия, през последните години стои проблемът с некомплекта от личен състав. Предприетите действия за популяризиране на провеждането на конкурси за войници в различни формати оказаха позитивно влияние при набирането на кадри. Благодарение на това миналата година едно военно формирование, което ще излезе от състава на СКС, беше попълнено почти на 100 % с войнишки състав”, заяви генерал-лейтенант Тодоров.

Той допълни, че в момента тече поредната процедура по провеждане на конкурс за войници във в. ф. 28860 – Горна Малина, като документите се приемат до 2 юли, а самият конкурс ще се проведе в периода от 26 до 30 юли, включително. Надявам се при финализирането му резултатите да бъдат добри, изтъкна командващият на СКС.