Военнослужещи се подготвят за овладяване и преодоляване на последствията от пожари и наводнения

06.07.2021 г. Военнослужещи се подготвят за овладяване и преодоляване на последствията от пожари и наводнения

 

Otbrana.com
За времето от 29 юни до 2 юли 2021 г. в гарнизон Хасково се проведоха съвместни занятия с формированията за овладяване и преодоляване на последствията от пожари и наводнения от 31мб Хасково и 42 мб Ямбол и служители от ГДПБЗН – Пловдив и РСПБЗН – Хасково, съобщават от 2 механизирана бригада.
На 29.06.2021 г., в района на 31мб служители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” изнесоха лекции, които обхванаха теми за същността на процеса на горене и отделящите се опасни вещества, мерките за защита при пожарогасене, лични предпазни средства, методи за потушаване на пожари с различни видове средства и ред за тяхното използване. Обсъдени бяха и действията за превантивни мерки по опазване на сгради, съоръжения с повишена пожарна опасност и материални средства през летния период.
По време на практическото занятие на 30.06.2021 г., проведено на УЦ „Добрич” се създаде обстановка максимално близка до реалната. Отработиха се въпроси по гасене на полски пожари и направа на противопожарни просеки за пресичане направлението на пожара.
Занятието премина под ръководство на капитан Йонко Йонков и насоките за действие на обучаемите от инспектор Веселин Бекяров от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково.
На 02.07.2021г. формированията за овладяване и преодоляване на последствията от наводнения от 31мб Хасково и 42 мб Ямбол проведоха занятие със служители от ГДПБЗН – Пловдив и РСПБЗН – Хасково в района на яз. Тракиец в близост до населен пункт Николово, община Хасково.
За пръв път военнослужещите от състава на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията при бедствия (ФОППБ) за наводнения от 31 механизиран батальон и 42 механизиран батальон съвместно със служителите от сектор „Специализирани оперативни дейности” от РДПБЗН – Пловдив и РСПБЗН – Хасково извършиха операции по изграждане на диги от надуваеми бариери и въздушно разузнаване с мултикоптер. Също така изпълниха задачи по издирване и спасяване на хора и животни от наводнени територии и обекти, евакуиране на хора от наводнени сгради, прехвърляне на хора пострадали от наводнението от една лодка в друга, извличане на аварирала лодка, издирвателни операции под вода на хора от водолази на ГДПБЗН – Пловдив и отводнителни дейности на залети сгради и терени, както и оказване на медицинска помощ на пострадалите от наводнението хора.
Занятието се проведе под ръководството на главен инспектор Петър Петров – началник на сектор „Съвместни оперативни дейности ” към РДПБЗН – гр. Пловдив и инспектор Веселин Бекяров от РСПБЗН – Хасково.
Командирът на 2 механизирана бригада бригаден генерал Стоян Шопов и комисар Николай Вълчев – Директор на РДПБЗН – Хасково наблюдаваха действията на военнослужещите от състава на ФОППБ за наводнение, служителите от РДПБЗН – Пловдив и РДПБЗН – Хасково, офицерите от кризисния щаб, медицинските органи и военнослужещите от рота Военна полиция от състава на бригадата и им благодариха за достойното представяне и проявеното старание при изпълнение на поставените задачи.