Реконструкцията и модернизацията на летище Граф Игнатиево за новите самолети ще закъснее

08.07.2021 г. Реконструкцията и модернизацията на летище Граф Игнатиево за новите самолети ще закъснее

 Чакали се пари от НАТО, но НАТО не знаело?!

Спирдон Спирдонов

В Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2020 г. четем: “През годината бяха получени от САЩ изискванията към инфраструктурата в авиобазите Граф Игнатиево и Безмер. През юли 2020 г. беше приет План за реконструкция и модернизация на летище Граф Игнатиево, като с Постановление на Министерски съвет бяха одобрени допълнителни разходи в размер до 100 млн. лв. по бюджета на Министерството на обраната за 2020 г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия боен самолет.“ Общо са предвидени до 300 млн. лв.

Какво, обаче каза министърът на отбраната Георги Панайотов на днешната пресконференция по този въпрос? Прогнозата му е, че изпълнението на този проект ще закъснее от 6 до 8 месеца. Защо?

Не е проведен международен конкурс с участници с опит в подобни проекти. Фирмите били селектирани без ясни критерии за извършване на дейности по инфраструктурата на „Граф Игнатиево“ за приемане на самолети Ф-16. Не била открита документация, която да показва, че изборът им е извършван след преглед на пазара и на техните опит, възможности и способности. Голяма част от „избраните“ компании са наели за проектиране подизпълнител - дружеството на МО ПРОНО. Проблем има и при остойностяването. ВВС си свършили работата, но Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на МО не е изпълнила задълженията си да провери дали всичко отговаря на действителността и на обективни критерии. Обезлесяването на един декар в Граф Игнатиево струвало 2500 лв., а в Чешнегирово – 220 лв.?!

Оказва се, че 44 договора са сключени без супервайзер за координация на проектите. Всички договори са били авансово разплатени, като общата сума по тях е над 184 млн. лв. Само по 15 от 44-те контракта разплащането не е било на сто процента авансово. Според план-графика за изпълнението им към момента трябва да се извършват строителни дейности, което се случва само по три от контрактите, а останалите са на ниво идеен проект.

И още – чакали се пари от НАТО, но НАТО не знаело?!

Някой, по неизвестни причини, е решил, че разходите по изграждане на пистата за кацане и излитане в авиобаза „Граф Игнатиево ще бъдат поети от НАТО, съобщи министърът. Разговори или преговори, обаче, не били водени. И за това сега се търсят едни 53 млн. лв. за пистата, които не били заложени в първоначалния проект. Все пак от Алианса щели да дадат малко, но останалото може да бъде взето от бюджета за следващата година.

Реално се работи по 3 от 44 проекта с 100% авансово плащане - обезлесяване, премахване на сгради с отпаднала необходимост и ремонт на аерочни укрития. Няма нито един проект, който да е завършен и приет от МО. Останалите 41 проекта са на етап идеен проект. Но пък има „любима“ компания с 15 спечелени проекта. Тя е свързана по директна линия с бивша активистка на партия, бивша депутатка, подсказа министърът.

Според предварителните планове проектът за инфраструктурата трябва да е готов през април 2023 г., като преди това трябва да премине през сертификация.