Военна полиция излезе с доклад за авиоинцидента с МиГ-29

14.07.2021 г. Военна полиция излезе с доклад за авиоинцидента с МиГ-29

 Загубата на пространствена ориентация е най-вероятната причина за възникване на катастрофата.

Otbrana.com

Приключи разследването на Служба „Военна полиция“ по авиоинцидента  със самолет МиГ-29 на 09 юни 2021 г. по време на тактически учения на формированията за ПВО от Българската армия и авиационни формирования от ВВС - „Шабла 2021“, съобщава Пресцентърът на МО.

Отделът за разследване на авиационни произшествия е оформил в доклада си три основни версии за причините, довели до авиоинцидента, като посочва една от тях за най-вероятна. Разследването на Служба „Военна полиция“  в интерес на авиационната безопасност приключи. Министърът на отбраната има готовност да предостави изготвения доклад от Военна полиция на прокуратурата, която продължава разследването по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. До 3-4 седмици предстои да бъде снет и записът от т.нар. черна кутия в специализирана лаборатория на производителя в Руската федерация.

Началникът на отбраната е заповядал да се оцени степента на приложимост на регламентиращите документи, касаещи летателната дейност във ВВС при съществуващите ограничения на летателен ресурс. Бяха изпълнени необходимите мерки за недопускане на аварийни ситуации и се възстановява плановата летателна дейност на изтребителната авиация.

 

Кои са трите работни версии на комисията?

 

Комисията за разследване оформи три основни версии, относно причините за възникване на събитието:

Първа работна версия: Отказ на авиационната техника в полет.

Втора работна версия: Разрушаване на изтребителя или поразяване на  пилота, вследствие разрива на ракетата.

Трета работна версия: Среща на самолета с водната повърхност, вследствие на загуба на пространствена ориентация на екипажа.

По първа работна версия:

При проверката на тази версия комисията прегледа документацията на самолета. Констатира се, че самолетът, двигателите, оборудването и въоръжението имат запас от ресурс и са им извършени всички предвидени от регламентиращите експлоатацията документи, проверки и технически мероприятия. Не се констатира и регистрирано съобщение от бордния речеви информатор П591Б, което се излъчва в ефир и информира за технически проблеми.

При прослушване на радиоразговорите се констатира, че пилотът на самолета не е докладвал за проблеми с авиационната техника по време на целия полет.

Контролната проба гориво (отстой), източена от резервоара на самолета на предполетната подготовка беше изпратена за анализ в лаборатория, при което не се констатираха отклонение от техническите изисквания за качество на горивото.

Комисията констатира, че предпазните контри на катапултната седалка са снети преди излитането и са в пълен комплект. Това гарантира, че няма механична преграда за задействане на системата за аварийно напускане на самолета в полет.

Комисията провери и наличието и състоянието на инструменталния стартови сандък на техника на самолета, при което не констатираха липси и повреден инструмент. Тази проверка гарантира, че при подготовката на самолета за конкретния полет не е допуснато попадане на инструмент в самолета.

При разглеждане на подводните снимки от мястото на падане на самолета се констатира, че сред останките има запазени дискове на работни колела от турбокомпресора (компресор-турбина) на двигателите с изцяло липсващи лопатки, равномерно скъсани в основата. Този факт показва, че при срещата на самолета с водата, турбокомпресора се е въртял с високи обороти, което от своя страна предполага, че двигателите са работили на повишени режими. Тези констатации дават основание на комисията да отхвърли тази версия като малко вероятна.

По втора работна версия:

Комисията формира тази хипотеза поради три основни аргумента: Внезапно прекъсва връзката с екипажа и отметката изчезва от екраните на

радиотехническите средства;

Характерна грешка при атака е продължаване на траекторията след пускането на АУР за да бъде контролирано поразяването на целта, което би могло да доведе до опасно приближаване със зоната на разлитане на осколките;

На видеоклипа, предоставен от производителя на мишената, след момента

на поразяване на целта, на водната повърхност се наблюдават два светли отблясъка, преди срещата на изтребителя с водата.

За проверката на тази хипотеза комисията разгледа видеоклипа от стрелбата заснет, с цел обективен контрол, от производителя на мишената и предоставен на комисията. На него се забелязва, че мишената е поразена седем секунди след пуска на ракетата. Също така се вижда, че три секунди след пуска, бордните навигационни светлини на самолета се отклоняват от траекторията на атаката, което показва, че пилотът е започнал своевременно излизане от атака чрез отклонение от бойния курс, като в случая това са правилните действия.

При прослушването на радиоразговорите е регистрирано начало на реплика от екипажа пет секунди след поразяване на целта.

Що се отнася до това, че изтребителят би могъл да бъде разрушен във въздуха, в такъв случай останките от самолета биха били разпръснати на значително по-голяма площ и голяма част от тях биха останали на повърхността, което би улеснило откриването им. Освен това голяма е вероятността да възникне пожар на борда, който да бъде лесно забелязан при аварийно-спасителните и издирвателни действия.

В нашия случай останките са открити групирани в радиус от около сто метра, на 70 метра дълбочина, под водната повърхност и то повече от седмица след катастрофата. Компактният вид на останките и факта, че при аварийно-спасителните и издирвателни действия са се наблюдавали петна от керосин на повърхността на водата, което показва, че същия не се е запалил, дава основание да се направи извода, че самолетът се е разрушил вследствие на среща с голяма скорост с водната повърхност и тези разрушения са станали под водата. Всички тези факти дават основание на комисията да отхвърли тази версия

като малко вероятна.

По трета работна версия:

Пространствената ориентация в полет представлява сложна ментална дейност на летателния състав за постоянно поддържане на представата за положението на летателния апарат спрямо повърхността на земята, въздушни и наземни обекти.

Тази дейност се извършва успоредно с процесите пилотиране, навигиране, комуникиране и управление на системите. В процеса на пилотиране върху пилота въздействат линейни и ъглови ускорения по трите оси на самолета. Възникването на усещания при наличието на ускорения се определя от продължителността на въздействието, големината и градиента на нарастването им, ако ъгловите ускорения или градиентът на нарастването са малки, дори значителни промени в пространственото положение на летателния апарат могат да бъдат достигнати без да възникнат адекватни усещания, което предизвиква съмнения в показанията в пилотажно-навигационните прибори. Илюзиите за пространствено положение в полет се дължат най- често именно на противоречивата информация, постъпваща за преработка в нервната система на човека.

В доклад за проведени разследвания за катастрофи със самолети от ВВС на

САЩ за периода 1972 - 2000г е отчетено, че те намаляват като абсолютен брой, но се запазва нивото им по причина пространствена дезориентация в полет. Само за периода 1993 - 2000г, по причини възникване на илюзии в полет, загиват 19 пилоти на изтребители на ВВС на САЩ. Този тип катастрофи са сред най- смъртоносните в историята на авиацията и имат особена обществена значимост, тъй като е много трудно да се обясни на близките на жертвите защо технически изправен летателен апарат, управляван от квалифициран екипаж се е разбил в земната (морската) повърхност.

Комисията счита, че ситуацията в полет се е развила по следния начин:

До момента на констатиране, че скоростта на мишената се увеличава спрямо нормалната очаквана, имаме нормални условия на полета. След тази констатация увеличаването на динамиката на сближение с целта чрез подаване на команди за увеличаване на скоростта до 800км/ч и намаляване на височината до 2000м, с цел да се осигури повече време за работа по мишената на фона на по-бързата ѝ загуба на височина, води до усложнени условия на полета.

В етапа на снижението и сближението с целта пилотът се стреми да поддържа визуален контакт с нея, като управлява изтребителя така, че да я държи визуално в горната част на ИЛС (индикатор на челното стъкло). Този факт, съвместно с плавното снижение (съпроводено с малки линейни и ъглови ускорения и претоварвания), създава зрителна илюзия у пилота, че целта се намира над него (такова е и упражнението - стрелбата по мишената трябва да се извърши с принижение спрямо целта). В динамиката на сближение и атака по мишената, вниманието на пилота е

концентрирано върху захвата на целта и работата с органите за управление на въоръжението в кабината, а не върху параметрите на полета (скорост, височина, пространствено положение). След пуска на ракетата, пилотът предприема стандартния маньовър за излизане от атака надясно. Комисията счита, че тук ситуацията прераства в сложна, тъй като най-вероятно пилотът не е проконтролирал положението на самолета спрямо хоризонта преди започване на този маньовър, именно поради създадената у него зрителна илюзия, че целта се намира над него и той е извършил

стрелбата от положение на хоризонтален полет, а в действителност е бил в сравнително плоско пикиране и стрелбата по мишената е извършена с превишение спрямо нея, на фона на морето. Запасът от височина, който е притежавал самолетът след

пуска на ракетата, е дала допълнителна увереност на пилота, че ще излезне безпроблемно от атака, тъй като в съзнанието на пилота до момента полетът за сближение и атака е бил контролиран и управляем.

Започването на завоя надясно с висока скорост (над 900км/ч) в режим на снижение води до прерастването на ситуацията в аварийна. Комисията счита, че до последния момент на полета пилотът не е възстановил правилната ориентация за положение в пространството и затова не е предприел действия за излизане от аварийната ситуация, което е довело до прерастване на ситуацията в катастрофална. Основание за тези заключения е фактът, че в последния момент преди прекъсване на радиовръзката и изчезване на отметката на изтребителя от радара пилотът със спокоен глас започва стандартния доклад за изключване на главния включвател на системите за управление на въоръжението и за нормалната работа на двигателите.

Такива случаи са описани в авиационно-психологическите изследвания като оптическа илюзия, наречена „очарование“. Тя възниква когато пилотът концентрира цялото свое внимание само върху един обект или прибор. Това е особено характерно при атака когато вниманието се фиксира само върху целта. Стремежът за поразяване на целта е толкова силен, че другите параметри на полета губят своята значимост в

съзнанието на пилота.

Освен концентриране на вниманието върху атаката на целта, комисията счита, че не малък принос за загуба на пространствената ориентация имат особеностите, с които се характеризират полетите над море, особено нощем, а именно:

-воденето на визуална ориентировка при невидимост на бреговата линия

е практически невъзможно.

-техниката на пилотиране се усложнява при частична или пълна липса на

естествения хоризонт и на практика се пилотира по прибори. Съществува вероятност от илюзии и опасност от загуба на пространствена ориентировка.

-при полет на малка и пределно малка височина с голяма скорост, при

липса на естествен хоризонт и вълнение се затруднява визуалното определяне и поддържане на заповяданата височина, а корабите попаднали в полезрението на екипажа се възприемат като летящи обекти, които бързо се приближават.

-по-трудно се изпълняват пилотажните фигури особено тези в наклонена

плоскост поради липсата на линейни ориентири и необходимостта да се пилотира по прибори.

-при новолуние липсва естествен хоризонт между небето и морето, видимостта извън кабината е нулева (на практика пилотът наблюдава единствено светещото петно от мишената) и полетът на практика се извършва само по прибори.

От всичко изложено до тук комисията счита, че загубата на пространствена

ориентация е най-вероятната причина за възникване на катастрофата.

Заключение за причините

На основание §1 т.2. от Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № Н-2 от 3 май 2012г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства, комисията класифицира авиационното събитие като „КАТАСТРОФА“. : Среща на въздухоплавателното средство с водната повърхност. Загуба на пространствена ориентировка от екипажа при нощни полети над море.

Неправилна оценка на риска от групата за бойно управление и  ръководството на стрелбите, от продължаване на насочването за сближение и атака при положение, че скоростта на падане на мишената СПМ-100 се е увеличила. Това неминуемо води до повишаване динамиката на сближение и възможен дефицит от височина и време за безопасно излизане от атака.

Особености на полетите над море нощем, характеризиращи се с липса на

визуални ориентири извън кабината на самолета и необходимост от пилотиране само по прибори.

Неправилно разпределение на вниманието преди предприемане на маньовъра за излизане от атака.

 

Изготвеният доклад за развитието на ситуацията при катастрофата на самолет МиГ-29 на Отдела за разследване на авиационни произшествия в Служба „Военна полиция“ е публикуван в сайта на Министерството на отбраната, рубрика „Най-новото в сайта“.