Успешно премината подготовка на тактически симулатор в 86-та вертолетна база – Солнок, Унгария

19.07.2021 г. Успешно премината подготовка на тактически симулатор в 86-та вертолетна база – Солнок, Унгария

 Otbrana.com

На 16 юли 2021 г., на официална церемония, организирана от командването на 86та вертолетна база – Солнок, Унгария, бяха връчени сертификатите на военнослужещи от българските Военновъздушните сили, за успешно премината подготовка на тактически симулатор Thales Helicopter Crew Tactical Trainer (HCTT), съобщават от ВВС.

По покана на отдел „Съвместна подготовка“ в Командването на унгарските сили за отбрана, на тържественото мероприятие присъстваха представители от Командването на ВВС и авиобаза Крумово – полковник Пейо Дончев, подполковник Цветомир Гърков и майор Христо Вълев.

Двустранната подготовка се провежда по инициатива на националните представители на България и Унгария в Многонационалния изпълнителния борд на Програмата за подготовка на авиацията за СО (Multinational Special Aviation ProgramMSAP) и е включена в Плана за двустранно сътрудничество в отбраната.

Thales HCTT е въведен в експлоатация в началото на 2019 г. Операторите на симулатора имат възможност да генерират неограничен брой сценарии, като работните места се конфигурират в зависимост от типа на авиационната техника. В интерес на българските ВВС симулаторът беше конфигуриран като тактическа двойка вертолети AS-532 Cougar с четиричленен екипаж.

Военнослужещите от авиобаза Крумово са преминали тренировъчната програма в пълен обем, в периода от 28 юни до 16 юли. Под ръководството на унгарските инструктори в цикъл от лекции са обсъждани: специфични фактори при участие на вертолети в операции; заплахи и способи за тяхното преодоляване; процес на планиране с акцент поддръжка на формирования от видовете ВС, изпълняващи мисии в специфична среда.

Практическата част е била интегрирана в комплексен сценарий, фокусиран върху подготовка на екипажите чрез методично отработване на тактики, техники и процедури, приложими в национални и/или съюзни съвместни операции. Следвайки реалния ход на времето, екипажите са планирали и изпълнили широк спектър от мисии. На база постигнатите резултати, българските екипажи бяха допуснати до мисията за сертифициране, която започна с доклад на решението и последващо изпълнение.

В кратък доклад, ръководителят на групата в Солнок, майор Пламен Дончев от аб Крумово, акцентира върху ефективността на Thales HCTT при повишаване нивото на тактическа подготовка. Акумулираните повече от 80 часа в работна среда, денем и нощем, са допринесли за бойното сглобяване на екипажа и повишаване оперативната съвместимост при участие на формированието в състава на многонационални съвместни сили.

На официалната церемония полковник Йозеф Шос, национален представител в Борда на MSAP, изказа благодарност към всички участници и подчерта, че Унгария и България са поставили началото в международното използване на Thales HCTT. В допълнение, заместник-командирът на 86та вб Солнок, полковник Томаш Бали изрази своето задоволство от постигнатите резултати и професионалното отношение на българските участници.  

Полковник Пейо Дончев изрази благодарността на Командването на ВВС към унгарската страна за предоставената възможност за повишаване на подготовката на българските военнослужещи и като председател на Многонационалния изпълнителен борд на MSAP представи българо-унгарската инициатива като пример за ползотворно сътрудничеството между участниците в програмата. Той изрази увереност, че Словения, Унгария, Хърватия и България ще продължат в дух на сътрудничество да търсят възможности и форми за съвместна подготовка на вертолетната авиация с цел ефективно и ефикасно поддържане и изграждане на способности.

В хода на деня двете страни изразиха увереност за продължаване и разширяване на формите на двустранно сътрудничество за подготовка на вертолетната авиация. Унгарската страна демонстрира новоизградения симулатор на Ми-17, новопридобитите вертолети Н-145, а също и концепцията за провеждане на интегрирана подготовка за спасяване на личен състав „personnel recovery (PR)”, състояща се от симулатор и тренировъчни полети.

Участниците бяха единодушни за това, че подготовката на тренажор е утвърдена световна практика за управление на риска. В този смисъл, ефикасността на Thales HCTT за усвояване на специфични видове подготовка увеличава вероятността за успех на мисията, като минимизира рисковите фактори в операциите и повишава нивата на безопасност в регулярната летателната дейност.