Асоциацията на военните разузнавачи е с ново ръководство

21.07.2021 г. Асоциацията на военните разузнавачи е с ново ръководство

 Otbrana.com

За председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на военните разузнавачи“ e  избран полковник от запаса Младен Младенов (на снимката), а за почетен председател – полковник от запаса инж. Чавдар Борачев. Това стана на Общо събрание, съобщават от Сдружението. Дневният ред на събранието включвал промени и допълнения в Устава на Сдружението; освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия и избиране на нов Управителен съвет и на нова Контролна комисия.

Приетите от Общото събрание на Сдружението решения са били заявени и вписани в регистрите на Агенция по вписванията. Асоциацията на военните разузнавачи е колективен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.