Адмирал Емил Ефтимов на 60! Честито!

16.08.2021 г. Адмирал Емил Ефтимов на 60! Честито!

 Otbrana.com

Днес началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов навършва 60 години. Поздравления и пожелания за успехи, г-н адмирал!

***

Адмирал Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. в гр. Варна

Завършено образование:

1979 г. – Математическа гимназия-гр. Варна

1979 г. – 1984 г. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна

1992 г. – 1994 г. – Военноморска академия на Руската Федерация - гр. Санкт Петербург, Русия

2001 г. – Курс по английски език във Военна академия на Република Унгария

2004 г. – 2005 г. – Военноморски колеж – Ню Порт, САЩ

2012 г. – Курс за висши офицери – Училище на Главната квартира на НАТО- Оберамергау, Германия

2012 г. – Курс за висши офицери и посланици – Колеж по отбраната на НАТО в гр. Рим, Италия

Военна кариера:

1984 г. – 1985 г. -  Командир на щурманска бойна част на фрегата

1985 г. – 1988 г. – Командир на минно-торпедна бойна  част на фрегата

1988 г. – 1991 г. – Старши помощник командир на фрегата

1991 г. – 1992 г. – Командир на фрегата

1992 г. – 1994 г. – Слушател във ВМА на Руската Федерация

1994 г. – 1995 г. – Дивизионен специалист по противолодъчна отбрана на Първи дивизион патрулни кораби

1995 г. – 2000 г. – Началник-щаб на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна

2000 г. – 2001 г. – Заместник-началник щаб, той и началник на отделение "Бойна подготовка" във вмб – Варна

2001 г. – 2003 г. – Командир на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна

2003 г. – 2004 г. – Заместник-командир по подготовка на силите на вмб – Варна

2004 г. – 2005 г. – Военноморски колеж на САЩ

2005 г. – 2006г. – Началник на управление „Подготовка и използване на силите“ в щаба на ВМС

2006 г. – 2009 г. – Началник-щаб на Военноморска база Варна

2009 г. – 2011 г. – Командир на Военноморска база Варна

2011 г. – 2013 г. – Заместник-директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия

2013 г. – 2016 г. – Директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия

16.07.2016 г. - 19.01.2017 г. – Заместник-началник на отбраната

19.01.2017 г. – 08.03.2017 г. – ВрИД Началник на отбраната

08.03.2017 г. – 29.03.2020 – Заместник-началник на отбраната

30.03.2020 г. – Началник на отбраната

Произвеждане в звания:

1984 г. – Лейтенант

1987 г. – Старши лейтенант

1991 г. – Капитан-лейтенант

1996 г. – Капитан III ранг

1999 г. – Капитан II ранг

2003 г. – Капитан I ранг

2009 г – Комодор

2013 г. – Контрaaдмирал

2016 г. – Вицеадмирал

2020 г. – Адмирал

Отличия и награди

Всички, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетен знак на МО „Свети Георги“.

Владее:

Английски и руски език

Семейно положение:

Женен, с две деца