Военни или военнослужещи? И други такива въпроси

24.08.2021 г. Военни или военнослужещи? И други такива въпроси

 Спирдон Спирдонов

В последно време, а и не само сега, чуваме по телевизията, четем по вестниците, слушаме дори в парламента, че военните, например, ще помагат за охрана на границата, при гасенето на пожари и т.н. Военните или военнослужещите?  Законодателят е казал: „Гражданите, приети на военна служба, са военнослужещи. Военнослужещите са офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини), войници (матроси). Курсантите са военнослужещи с особен статус.“ Не е казал „военните“. Изглежда е наясно, че „военните“ може да е само прилагателно, като част на речта или като определение на съществително в изречението. Така че бихме могли да кажем, че при гасенето на пожара участват военнослужещи с военна техника, а не военни с техника, например.

Още някои фрази, които често се изговарят грешно.

 • Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България, а не на Българската армия.
 • Президентът свиква Консултативния съвет за национална сигурност, а не по национална сигурност.
 • Началникът на отбраната не е началник на Щаба на отбраната.
 • Щабът на отбраната не е Щаб по отбраната.
 • Патрон на Военната академия е Георги Стойков Раковски, а не Георги Сава Раковски.
 • Сухопътни войски, ВВС и ВМС са трите вида въоръжени сили у нас, а не родове войски.
 • В България има Закон за отбраната и Въоръжените сили, а не Закон за отбраната на Въоръжените сили.
 • Подчиненият (младшият) е длъжен да се обръща към началник (старши) с обръщението „Господин”(„Госпожо”), като добавя военното му звание. Началникът (старшият) е длъжен да се обръща към подчинен (младши), като назовава военното му звание, например: „Господин (госпожо) редник” или „Редник Петров (Петрова)”.
 • Корабът плава, а не плува.
 • Самолетът се управлява, а не се кара.
 • Военните формирования от въоръжените сили се комплектуват с личен състав, оръжие, бойна и друга техника, а не се окомплектоват.
 • Въоръжените сили могат да изпълняват задача, като  участват в охраната на държавната граница, но не и да я охраняват. Само охраната на въздушното пространство на Република България се осъществява от Българската армия самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави.
 • У нас има Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, а не Съюз на пострадалите при и по повод отбраната на страната.
 • И т.н.