Новата учебна година в академията съвпада с началото на трансформацията на Въоръжените сили

01.09.2021 г. Новата учебна година в академията съвпада с началото на трансформацията на Въоръжените сили

 Спирдон Спирдонов

Тазгодишното откриване на учебната година за слушатели във Военна академия „Георги С. Раковски“ съвпадна с началото на трансформацията на Въоръжените ни сили, според Програмата за развитие на техните отбранителни способности до 2032 г. и приетия от правителството План-2026. Това стана ясно от първите две академични лекции на заместник-министъра на отбраната Пламен Йорданов и началника но отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Според плана от днес започва въвеждането на новата функционална структура на въоръжените сили с промените в Съвместното командване на силите и създаването на двете командвания за логистична поддръжка и за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Нещо повече, още днес Командването за логистична поддръжка и неговият командир бригаден генерал Тодор Тодоров са в реална обстановка по отношение на участие на наш контингент в небойната операция на НАТО на територията на Косово във връзка с бежанците от Афганистан, бе отбелязано от адмирал Ефтимов.

Системата за отбрана у нас днес разполага с актуализирана стратегическа концептуална и доктринална база, подчерта заместник-министър Йорданов. Предстои да се разработи нова Национална отбранителна стратегия, каза той. В същото време изрази очакване за достатъчна политическа воля на редовно избрано правителство за ресурсно осигуряване на отбраната, т.е. за изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. И заяви, че няма разминаване между политическото и военното ръководство по приоритетите на Въоръжените сили. Предстои разработване, одобряване, ресурсно осигуряване и последователно изпълнение на „Инвестиционен план-програма до 2032 г.“ На преден план стои стартирането на проекта за придобиване на бронирани бойни машини за Сухопътни войски.

Началникът на отбраната акцентира лекцията си  върху трансформацията на Въоръжените сили в контекста на променената Стратегическа рамка на НАТО. Той анализира три основни направления: готовност за използване на Въоръжените сили, подготовка на Въоръжените сили и планиране и развитие на Въоръжените сили.

И припомни трите етапа за развитие и реорганизиране на Въоръжените сили, заложени в План – 2026.  През първия етап (2021 – 2022 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: въвеждане на новата функционална структура на въоръжените сили; адаптиране архитектурата на командната структура на стратегическо и оперативно ниво; реорганизация на въоръжените сили на оперативно и тактическо ниво; попълване на некомплекта от личен състав във военните формирования с много висока степен на готовност, декларираните и подлежащите на сертифициране структури като принос към колективната отбрана на НАТО, съгласно приетите Цели за способности; стартиране/реализиране на инвестиционни проекти; утилизация на излишните бойни припаси и освобождаване от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.

През втория етап (2023 – 2024 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: реорганизация на въоръжените сили на тактическо ниво; попълване на некомплекта от личен състав във военни формирования с висока степен на готовност; ускоряване утилизацията на излишните бойни припаси и освобождаването от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.

През третия етап (2025 – 2026 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: достигане на необходимите оперативни способности на структурите на оперативно ниво; реорганизация на въоръжените сили; попълване на некомплекта от личен състав във военни формирования от въоръжените сили; продължаване на модернизацията и изграждане на нови и развитие на съществуващи способности; завършване на процесите по утилизация на излишните бойни припаси и освобождаване от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.

Откриването на учебната година започна със слово на началника на академията генерал-майор Груди Ангелов. Той се обърна към слушателите и преподавателите с думите, че точно днес академията изгражда лидерите на новото време. Припомни, че това учебно заведение вече е излъчило лидери, като цар Борис III, президента ген. Румен Радев и премиера ген. Стефан Янев. Изрази увереност, че слушателите ще се справят с предизвикателствата заедно с техните преподаватели. Отбеляза, като важен фактът, че този випуск ще се дипломира, когато ще се навършат 110 години от Балканската война и 110 години от създаването на Военната академия.

Поздравителният адрес на президента ген. Румен Радев бе прочетен от неговия съветник по сигурност и отбрана Стефан Годжевъргов. Поздравление бе изпратил и председателят на Народното събрание Иван Митева, както и командирите на СКС, видовете въоръжени и военните формирования, военни и граждански учебни заведения, посланици и военни аташета, военно-патриотични съюзи, областни управители, кметове и много други приятели на академията. Съобщено бе, че със заповед на министъра на отбраната е награден проф. Николай Слатински. В откриването участваха генерали и офицери от видовете въоръжени сили, както и служители от Министерството на отбраната.

Церемонията започна на строевия плац на Военната академия, където след приемане строя свещенослужители от Българската православна църква отслужиха Тържествен водосвет за здраве и благоденствие. Преди това в храм „Свети Архангели“ ще бъде отслужена Тържествена света литургия.

През учебната 2021-2022 година Военната академия посреща общо 102 слушатели. От тях 89 слушатели ще се обучават в магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” със седем специализации от професионално направление „Военно дело” в редовна и задочна форма на обучение към факултет „Командно-щабен”. Във факултет „Национална сигурност и отбрана” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” тази година ще се обучават 13 офицери, от които 2 обучаеми от Република Северна Македония.

(Снимките са на Военна академия, за което благодарим.)