Капитан- лейтенант проф. Димитър Бучков на 90 години. Честито!

14.09.2021 г. Капитан- лейтенант проф. Димитър Бучков на 90 години. Честито!

 Капитан I ранг о.з. Румен Тотев, член на Клубния съвет

На 15 септември т.г. 90 - годишен юбилей ще отбележи професор, член-кореспондент на БАН, доктор хонорис кауза на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ капитан-лейтенант от заапааса Димитър Бучков, член на клуб „Военни моряци“ към Столичната организация на СОСЗР.

В 1949 г. постъпва в Държавната политехника, гр. София, а през 1950 г. - с „първия студентски випуск“ в НВМУ „Н.Й. Вапцаров“. В края на 1952 г. получава първото офицерско звание и започва офицерската си служба като командир на торпеден катер тип ТМ-200, по-късно е командир на звено. В началото на 1956 г. капитан-лейтенант Бучков се демобилизира и преминава в запаса по собствено желание.

Продължава образованието си в МЕИ, София, и го завършва по специалността „Технология на машиностроенето“.  Отдава се на преподавателска, научна и административна дейност. През 1966 г. защитава във ВМЕИ, София, дисертация за научна степен к.т.н. (сега: „доктор“). През 1959 г. става асистент в МЕИ, през 1969 г. - доцент, през 1979 г. - професор, а през 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Има специализации в Русия, Белгия и Франция. Той е основоположник на ново научно направление в България – електрофизични технологии,. Автор е на много научни трудове, има 41 авторски свидетелства и патенти у нас и в над 10 държави. Заема отговорни административни постове в сферата на науката и образованието – през периодите 1983-1986 и 1989-1992 г. е ректор на ВМЕИ-София, бил е председател на Съвета за висше образование, зам. министър на просветата, през 1996 г. основава Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и е неин пръв председател.

Признание за научните му постижения и приноси са отличията „Лауреат на Димитровска награда” 1980 г., „Заслужил деятел на науката” и орден „Св.св. Кирил и Методий” ІI степен през 1985 г., многократно е удостояван като „Почетен изобретател” с вписване в Златната книга на изобретателите. С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 2006 г. му е присъдено званието „Доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.   

Завършвайки повествованието ми за проф. капитан-лейтенант Димитър Бучков по случай неговия 90-ти юбилей ще напиша, че поне аз не се сещам за друг възпитаник на Морско училище, военен моряк, направил толкова много за науката на България и получил толкова много високи награди и звания. Съжаляваме, че няма да успеем да посетим капитан – лейтенант  Бучков в деня на 90-тия му юбилей, но се надяваме в най-скоро време да го сторим това и да му поднесем нашите поздравления и скромния подарък – нашата „Клубна чаша“.