Докато чакат да вдигнат пенсиите им, пенсионерите намаляват

21.09.2021 г. Докато чакат да вдигнат пенсиите им, пенсионерите намаляват

 За първото полугодие на тази година новоотпуснатите пенсии по чл. 69, т.е. от армията, МВР и службите за сигурност, са 279, а прекратените - 2452. 

Спирдон Спирдонов

В края на 2020 г. у нас е имало 2, 128 милиона пенсионери. Към 30 юли т.г. те вече са 1, 970 милиона. Дано всички дочакат актуализацията на пенсиите от 25 декември, както реши 46-ото народно събрание. Последните статистически данни на НОИ потвърждават тенденцията за намаляване на пенсионерите и по чл.69 на КСО, т.е. от армията, МВР и службите за сигурност. За какво става въпрос? Докато в края на 2020 г. общият брой лични пенсии по този текст на Кодекса е 86 631, то след шест месеца той пада на 84 525. И още нещо, което потвърждава много по-сериозно тенденцията. За първото полугодие на тази година новоотпуснатите пенсии по чл. 69 са 279, а прекратените - 2452.  За съжаление прекратяването означава раздяла завинаги.  Най-много пенсионери по чл. 69 от КСО има в София – 23 964, в Пловдив – 8793, във Велико Търново – 5647, във Варна – 5120,, а най-малко в Разград – 654.

От данните на НОИ научаваме още, че средният размер на пенсията по чл. 69 на КСО е 870, 87 лв. При мъжете той е 886, 72, а при жените – 676, 48 лв. 4051 са с размер над тавана от 1440 лв. при общ брой за страната 18 841. За 534 бивши служители на отбраната и сигурността, обаче, изчислената пенсия е до 300 лв.

Броят на пенсиите в графата „военна инвалидност“ към края на полугодието е 4 059. За първите шест месеца на годината са отпуснати 8 военноинвалидни пенсии, като една от тях е лична, а 7 – наследствени. 56, обаче, са прекратени: 40 лични и 16 наследствени. 2121 от военноинвалидите са с процент намалена работоспособност. Над 90 процента са 271, от 71 до 90 процента – 707, от 50 до 70, 99 процента – 1143. Средният размер на личната пенсия за военна инвалидност в края на юни т.г. е едва  194 лв.