Увеличаваме контингента си в KFOR в Косово

06.10.2021 г. Увеличаваме контингента си в KFOR в Косово

 Otbrana.com

Изменя се правителственото решение във връзка с участието на военнослужещи в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово Министерският съвет на Република България прие решение за изменение на РМС № 122 от 2020 г. за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и за изменение и отменяне на решения на Министерския съвет.

С това решение се увеличава приносът на Република България към операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) от 30 (тридесет) на до 35 (тридесет и пет) военнослужещи, съобщава правителствената информационна служба.

Сигурността на Косово винаги е била от стратегическо значение за сигурността на Западните балкани. Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) генерират възпиращ ефект срещу всички фактори, целящи дестабилизиране на региона. Поради тази причина Република България, продължава да подкрепя съвместните усилия на операцията като инвестира сили и средства с цел повишаване на доверието за местното население.

В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на НАТО е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към съюза и се отразява при оценката на приноса ни като държава-членка.