В Областната администрация на Ловеч обсъдиха състоянието на военните паметници

08.10.2021 г. В Областната администрация на Ловеч обсъдиха състоянието на военните паметници

 Милен Тотев

Днес в Областна управа гр.Ловеч се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”, под ръководството на областния управител  полковник от запаса инж. Светослав Славчев. В работата на комисията, участваха  командирите на военни формирования, зам. началникът на Военно окръжие ІІ степен-Ловеч,  представители на Общините от Ловешка област. От военно- родолюбивите организации взеха  участие служителят на Военен клуб-Ловеч г-н Николай Василев, председателят на Областния съвет на СВВБ-Ловеч г-н Георги Тотев, секретарят на Областния съвет на СОСЗР-Ловеч подполковник от запаса Иван Найденов и председателят на дружество”Военноинвалид” сержант от запаса Христо Илчев. 

Предложение за финансиране ремонта и доизграждането на монумент на загиналите във войните в гр. Априлци ще изпрати до Министерството на отбраната областната комисия „Военни паметници“. Това бе решено днес на нейно заседание по предложение на кмета на общината Тихомир Кукенски, представено от заместника му Снежина Стоянова. Монументът се намира в центъра на Априлци – кв. Ново село, и се нуждае от възстановяване и разширяване, за да се допишат имената и званията на загиналите местни жители. Представен бе идеен проект, количествено-стойностна сметка и снимки, доказващи настоящото положение.

Беше разгледана информация за извършените ремонтни дейности на паметниците през 2020г. Представителят на Министерството на отбраната главен експерт в отдел”Военни паметници и военно-патриотичо възпитание” Радослав Симеонов, представи информация, относно регламента, предложения за ремонт и възстановяване на паметници. Комисията подкрепи предложението на Цветан Ночев и арх. Маломир Богданов от гр.София, за изграждане на военен  паметник в гр.Ловеч. Според Закона за военните паметници координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници в страната се осъществява от областна комисия "Военни паметници" към областния управител. По предложение на инж. Славчев ще бъде изпратено писмо до кмета на община Ловеч с искане да бъде определен терен за изграждане на паметник на загиналите ловчалии във войните. Оказа се, че в община Ловеч има 23 регистрирани военни паметника, но нито един в града.

Снимки: Областна администрация -Ловеч