Министерството на отбраната ще ремонтира оградата на границата

09.10.2021 г. Министерството на отбраната ще ремонтира оградата на границата

 Ние работим много по-качествено от други контрагенти, казва министър Георги Панайотов.

Спирдон Спирдонов

С правителствено постановление бяха одобрени  допълнителни разходи, в размер до 5 млн. лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. Фактическата дейност ще се извършва от Министерството на отбраната, казва по време на заседанието на служебния кабинет вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков. В договореност сме и се споразумяваме  с Министерството на отбраната да поеме фактическата ремонтна и възстановителна част с тези средства, така че ние няма да сключваме никакви договори с външни фирми, посочва той по време на заседанието. Вече са направени огледите, от съвместни екипи между двете министерства, вътрешният министър се надява в най-скоро време да започне фактическата ремонтна и строителна работа. Според него този въпрос трябва да се реши в рамките на мандата на това служебно правителство.

Качеството на работите, които са извършвани от Министерство на отбраната по изграждането на това заградно съоръжение е много по-високо, отколкото при други кантрагенти. Така че, ние сме поели този ангажимент и ще си го изпълним, казва министърът на отбраната Георги Панайотов. До преди няколко месеца грижата за поддържане на оградата беше на съответните областни администрации, сега с постановление е прехвърлена на МВР.

С друго постановление в изпълнение на актуализирания от 46-ото Народно събрание бюджет  са одобрени допълнителни разходи за Министерството на отбраната в размер на 25, 2 млн. лв. Те са предназначени по три основни дейности.

Първата е за изпращането на 600 военнослужещи и необходимата техника за усилване охраната и наблюдението на държавната граница. Става въпрос за командировъчни дневни пари, както и за допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд, за удължено работно време, за гориво-смазочни материали за техниката, която ще бъде използвана, а също така и за други непредвидени разходи, уточнява министърът на отбраната.

12 млн. лв. от тази сума ще бъде използвана за привеждане в летателна годност на вертолет „Cougar“, който е планиран за участие в усилване на граничното наблюдение, извършване на медицинска евакуация по въздуха, участие в операции по търсене, спасяване и евакуация в граничната зона.

5 млн. лв. са разчетени за ремонт, подмяна на елементи на дистанционно управляема летателна система „Aerosonde“. С придобиването на допълнителна наземна станция радиусът на действие на тази безпилотна летателна система ще се увели от 140 км на 420 км.

***

 Oперация "Съвместни усилия"

След решение на Министерски съвет на заседание от 23.10.2013 г. със заповед на министъра на отбраната Ангел Найденов е обявено началото на провеждането на операция „Съвместни усилия“. Тя се състои от два етапа. Първият включваше възстановяването на 107 км пътища:   71 км горски и 36км по протежение на планираното за изграждане  инженерно-техническо съоръжение. Първият етап приключи на 28 ноември 2013 г. 

Вторият  етап включваше изграждане на инженерно-техническото съоръжение на държавната граница с Република Турция в участъка от Пирамида 268 (с. Лесово) до Пирамида 206 (с. Крайново). Граничното инженерно съоръжение се състои от фундаменти, оградна мрежа, основни и второстепенни колони, спираловидна режеща тел, различни видове пана от метални решетки,  оградна мрежа и 7 портала. С решение на правителството от 17януари 2014 г.  на Сухопътни войски бе възложеено изграждането на „Инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница”.

На 21 юли 2014 г. операцията приключи. Тогава Министерството на отбраната, чрез съвместни комисии с представители на МВР, започна предаването на отделни участъци на Главна дирекция "Гранична полиция".