Митко Димитров стигна до третия етап на процедурата за генерален директор на БНР

13.10.2021 г. Митко Димитров стигна до третия етап на процедурата за генерален директор на БНР

 Съветът за електронни медии обсъди допускането на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио до третия етап от обявената процедура - изслушване.

Допуснати са следните кандидати - Милен Митев, Митко Димитров, Иво Тодоров.

Не са допуснати до изслушване кандидатите Жени Гаджалова и Светослав Костов.

Изслушванията ще се проведат на 25 октомври – Милен Митев и Митко Димитров, и на 26 октомври – Иво Тодоров.

Самият избор ще бъде на 27 октомври.