Свързочниците поздравяват своя командир и колега

14.10.2021 г. Свързочниците поздравяват своя командир и колега

 Otbrana.com

Полковник Светослав Янков Маринов (Янтрата)  навърши 95 години. Неговите колеги и приятели му пожелават здраве и радост. Той е роден на 14.10.1926 г. в с. Сбор, Пазарджишко. Основното си образование получава в с. Долно Левски, а средното – в гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик. През 1946 – 1947 г. отбива редовната си военна служба във 2-ра дивизионна свързочна дружина – Пловдив. 

 През 1947 г. постъпва като юнкер в НВУ „В. Левски” в София, което завършва успешно като свързочен офицер. През 1950 и 1951 г. е командир на курсантски взвод в НВУ „Васил Левски“ – София и НВСУ – Силистра. От 1952 до 1958 г. е преподавател по физическо възпитание в Свързочното училище. През същия период завършва задочно ВИФ „Г. Димитров“. От 1952 до 1958 г. е и командир на рота, а след това – командир на курсантски батальон в НВИСУ (ВНВИСУ) „Г. Дамянов“ – Силистра. От 1963 до 1968 г. е командир на курсантски батальон във ВВУЗ  „Г. С. Раковски“.

От 1968 до 1981 г. служи в системата на ГО-НРБ в Свързочния отдел на длъжност ст. пом.-началник на отдел. Завършва едногодишен висш офицерски курс по гражданска отбрана в Москва. През 1981 г. преминава в запаса.

Полк. Светослав Маринов в продължение на 17 години е бил командир на курсантски подразделения в НВУ „Васил Левски”, НВСУ, НВИСУ, ВНВИСУ и ВВУЗ „Г. С. Раковски“  и има значителна роля за правилното и трайно формиране на характерите, поведението, дисциплината и войсковите умения на курсантите – бъдещи командири и специалисти от Свързочни войски на БНА. Под неговите командирски  грижи завършват над 1200 свързочни офицери и 240 офицери от инженерни и химически войски.

Достойно е неговото място в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и активното участие в живота на Клуб Свързочници и автоматизатори „Ген. л-т Дяко Дяков”!

За всичко това, Клубният съвет и членовете на Клуба най-сърдечно го поздравяват с 95–годишния юбилей и му пожелават дълги години здраве, бодрост и достоен живот!