Полк. Петър Костадинов бе удoстоен с юбилеен медал „75 години от Победата над фашизма“

18.11.2021 г. Полк. Петър Костадинов бе удoстоен с юбилеен медал „75 години от Победата над фашизма“

 Otbrana.com

За днешния си рожден ден началникът на Коменданството на МО полковник Петър Костадинов получи десетки поздравления и подръци. Със заповед на председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов той бе удостоен с юбилеен медал „75 години от Победата над фашизма“ за активно участие в отбелязването на годишнината и за подкрепа на инициативите на военно-патриотичната организация.

Полковник Костадинов получи още два медала – на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва – СИОР и на СБСН „4 май“. В срещата участваха полковник от запаса Манол Тенчев – началник на отдел „Военни паметници и военно-патриотично въпитание“ в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО,заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните на България полковник от запаса Спирдон Спирдонов и заместник-председателят на Сдружение „Съюз на офицерите от резерва СИОР – България“ в КООСО полковник от запаса Асен Пейчев.