Военноинвалидите и военнопострадалите с конкретни очаквания от парламентарните сили

23.11.2021 г. Военноинвалидите и военнопострадалите с конкретни очаквания от парламентарните сили

 Otbrana.com

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е готов с конкретни предложения към седемте парламентарни групи, които се очаква скоро да бъдат сформирани в 47-ото Народно събрание. За какво става дума?

1. Промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, за които военно-патриотичната организация има определена готовност.

2. За подобряване на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите да се промени чл. 86 на КСО, така че базата за изчисляването им да не бъде социалната пенсия за старост, както е сега, а линията за бедност или минималната работна заплата.  

3. Промяна в чл. 70 от Закона за хората с увреждания за вписване на „военноинвалидите” в т. 5 и получаване на нормална финансова подкрепа в полагащия им се размер като хора с над 90 на сто степен на увреждане  с чужда помощ – 212 лв., а не както е сега поставени дискриминационно в т. 3 при хората с над 90 на сто степен на увреждане, но без чужда помощ и получаващи 98 лв. със 120 лв. по-малко. Става въпрос за 166 човека с първа група с чужда помощ.

4. Изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, т.е. по двата закона за военноинвалидите и военнопострадалите и пенсиите и за ветераните от войните в България.

5. Активиране работата на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет.

6. Прецизиране на текстове и промени в поднормативните документи към Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и тези на Министерството на отбраната, особено отнасящи се до материалното подпомагане и по принцип до социалните политики спрямо тези български граждани.

7. Задължително укрепване на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” в МО с нужния брой отдели, хора и капацитет.

За всеки от посочените проблеми разполагаме с предложения за решения и съответно финансови разчети, посочва председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев.