БВМК проведе Третия си редовен конгрес

02.12.2021 г. БВМК проведе Третия си редовен конгрес

Otbrana.com

Месец ноември 2021 година беше изпълнен с важни събития за Българската Военноморска Конфедерация (БВМК), съобщават от организацията.

Конгрес на БВМК

На 12.11.2021 г. в 17.00 ч. в заседателната зала на Военноморски клуб - гр. Варна в условията на противоепидемиологични ограничения се проведе III-я редовен отчетно-изборен конгрес на Българската Военноморска Конфедерация. Участваха делегати от шестте организации конфедеративни членове.

Преди началото на работата по дневния ред, делегатите отдадоха почит на напусналите редиците им за времето от предния конгрес, починали членове на Конфедерацията.

Докладвани бяха традиционните отчети за организационната дейност, както и за финансите през изминалия тригодишен период. Съгласно устава на БВМК се премина към избор на ръководните органи на БВМК. Избрано беше ново ръководство на централния орган за управление на БВМК, Конфедеративния съвет (КС).

Капитан трети ранг (о.з.) Сергей Лазаров беше избран за председател на КС на БВМК. За заместник председател беше избран капитан първи ранг (о.з.) Васил Кръстев, а за секретар на КС - капитан лейтенант (о.з.) Румен Лазаров.

Взеха се решения, относно основните насоки за работата на Българската военноморска конфедерация през следващия тригодишен период.

Изпълнителен комитет на  IMC

На 18 и 19.11.2021 г. в Рим сe проведе Четиридесет и шестия изпълнителен комитет (ИК) на Международната Морска Конфедерация (IMC).  В  него участие взеха съконфедеративни организации от Франция, Англия, Белгия, Германия, Австрия, България и домакините от Италия. Българската военноморска конфедерация (БВМК), беше представена от  председателя и капитан трети ранг (о.з.) Сергей Лазаров и секретаря на БВМК капитан лейтенант (о.з.) Румен Лазаров.

Изпълнителния комитет прие нов член на IMC. Това е Асоциацията на Хърватските Военноморски Ветерани (ACNV). По този начин семейството на IMC се увеличи до осем организации от европейските държави.

Съгласно ротационния принцип заложен в устава на IMC, ръководството на Конфедерацията премина от Италианската Военноморска Асоциация (ANMI) при Английската Кралска Военноморска Асоциация (RNA).

Новият президент на Международната Морска Конфедерация е президентът на RNA вицеадмирал Дънкан Потс.

Изпълнителния комитет прие бюджета и плана за 2022 год. Съгласно този план следващия изпълнителен комитет ще се проведе в Белгия. Взе се решение, традиционния летен морски кадетски лагер за младежи и двойки до 17 - годишна възраст,  да отпадне от календара за 2022 г. поради пандемичната обстановка.

В календара за 2022 година беше включена конференция на тема „Морска сигурност”, финансирана от Германската Морска Федерация (DMB), която ще се проведе в Лабое и ще бъде под егидата на IMC. Както вече е традиция и Четиридесет и шестият изпълнителен комитет на Международната Морска Конфедерация премина в добра делова и дружеска обстановка.