Военноморското училище участва в най-голямото учение на НАТО по киберсигурност

04.12.2021 г. Военноморското  училище участва в най-голямото учение на НАТО по киберсигурност

 Българският отбор успешно реагира на различни кибератаки и се справи със задачите, като осигури надеждна защита и безопасно плаване на кораб и неговия товар, предотврати замърсяване на околната среда, както и се погрижи за безопасността на хората и съоръженията, разположени на брега.

Otbrana.com

За пореден път, в периода от 29 ноември до 3 декември 2021 г., отбор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, сформиран от преподаватели, студенти и курсанти, взе участие в ежегодно провежданото европейско учение по киберсигурност, съобщават от елитното учебно завдение.

Учението носи името Cyber Coalition – 2021, и в него участваха отбори от повече от 20 държави. На всички участници се възложиха задачи и им бе предоставена практическа възможност за оттрениране на различни ситуации и казуси в кибердомейна. Особено внимание бе отделено на въпросите по координиране на усилията на различните отбори за решаването на разнообразни технически и нетехнически аспекти по осигуряването на надеждна киберзащита.

Седмица по-рано, в периода 23 до 25 ноември, отборът на ВВМУ се включи и в киберучението по проект ECHO – From theory to active cyber incident response on board modern ships. Целта на учението бе да се подобрят опитът и възможностите на корабен екипаж и осигуряващ екип от киберспециалисти за справяне с киберинциденти в областта на корабоплаването.

Отборът от ВВМУ успешно реагира на различни кибератаки и се справи със задачите, като осигури надеждна защита и безопасно плаване на кораб и неговия товар, предотврати замърсяване на околната среда, както и се погрижи за безопасността на хората и съоръженията, разположени на брега.