Управляващата коалиция обяви законодателните си намерения в отбраната

13.12.2021 г. Управляващата коалиция обяви законодателните си намерения в отбраната

 Спирдон Спирдонов

В Приложение № 19 на Законодателна програма на управляващата коалиция са записани намеренията в областта на отбраната за четиригодишния мандат. Уточнява се, че когато се предприема изменение на един нормативен акт, ще се стремят да обединят всички предложения и договорености по различните секторни политики.

В дългосрочен срок се предвижда да се направи „критичен и всеобхватен преглед на нормативната и стратегическа рамка в областта на отбраната, вкл. с фокус върху ЗОВС и Закона за резерва (Закон за запасното войнство). До края на декември 2022 г. ще се направи промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

На пръв поглед това е малко, но всъщност не е така. Възможно е прегледът на нормативната и стратегическата рамка в областта на отбраната да доведе до нов Стратегически преглед на отбраната, което ще изисква доста време и усилия. Подобно решение би могло да доведе до основен ремонт на съществуващата или нова Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили и редица други документи.Фокусът върху ЗОВС и Закона за резерва е обясним и без да е в контекста на споменатия преглед. Може би ще се помисли дали отбраната и Въоръжените сили трябва да бъдат в един закон? И още – със структурата и десетките промени доколко е приложим, дори като информация, сегашният ЗОВС.   

Интересен е записът Закон за резерва (Закон за запасното войнство). Очевидно тук се прокрадва някакъв друг замисъл от този, по който се работи от няколко години. Например, елиминиране на идеята за отделен Закон за запасното войнство и включването на някои негови основни моменти в Закона за резерва. Анализът би могъл да покаже кое е по-адекватно към родната действителност. Или включването на Закона за резерва на Въоръжените сили в един по-общ Закон за запасното войнство. Ще видим. Въпросът е доколко ще се срещнат разбиранията на представителите на запасното войнство с тези на законодателя.

Прави впечатление, че се пропуска Законът за ветераните от войните на България. 43-ото Народно събрание направи няколко съществени промени, които ощетиха живите фронтоваци у нас. Други текстове в закона вече губят актуалността си, с оглед на възрастовата граница на ветераните от Втората световна война. Все повече се обсъжда какъв да бъде статутът на българските военнослужещи, изпратени от държавата за участие в локални въоръжени конфликти под егидата на ООН, НАТО или в коалиционен формат и дали този въпрос не може да се реши с малки промени в Закона за ветераните от войните.