Определени са дните за прием на граждани в МО

11.01.2022 г. Определени са дните за прием на граждани в МО

 С министъра на отбраната можете да се срещнете всяка втора седмица от месеца – във вторник от 10,00 до 12,00 часа, а с началника на отбраната -  всяка трета седмица от месеца – в сряда от 14,00 до 16,00 часа.

Otbrana.com

От МО научаваме, че със заповед на министъра на отбраната са определени дните за прием на граждани от министъра на отбраната, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, главния инспектор и ръководителите на административни звена, обслужващи физически и юридически лица, както следва:

1. Министърът на отбраната: всяка втора седмица от месеца – във

вторник от 10,00 до 12,00 часа.

2. Заместник-министърът на отбраната Александър Петков: всяка

втора седмица от месеца – във вторник от 14,00 до 16,00 часа.

3. Заместник-министърът на отбраната Ралица Симеонова: всяка

трета седмица от месеца – в петък от 10,00 до 12,00 часа.

4. Началникът на отбраната: всяка трета седмица от месеца – в сряда от 14,00 до 16,00 часа.

5. Постоянният секретар на отбраната: всяка четвърта седмица от

месеца – в четвъртък от 10,00 до 12,00 часа.

6. Директорът на дирекция „Обществени поръчки в отбраната“: всяка четвърта седмица от месеца – в понеделник от 14,00 до 16,00 часа.

7. Главният директор на главна дирекция „Инфраструктура на

отбраната“: всяка втора седмица от месеца – във сряда от 14,00 до 16,00 часа.

8. Директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“: всяка първа седмица от месеца – в четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

9. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в

отбраната“: всяка първа седмица от месеца – в четвъртък от 10,00 до 12,00 часа.

10. Директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитания“: всяка четвърта седмица от месеца – в вторник от 10,00 до 12,00 часа.

11. Главният инспектор на Министерството на отбраната: всяка трета седмица от месеца – във вторник от 15,00 до 17,00 часа в сградата на МО на бул.“Тотлебен“ № 34.