12-та авиационна база отчете годината

12.01.2022 г. 12-та авиационна база отчете годината

 Otbrana.com

 В 12-та авиационна база гр. Долна Митрополия вчера се проведе Анализ на състоянието и подготовката на формированието през изминалата 2021 година, на който присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров.  В доклада си командирът на 12-та авиационна база полковник Петър Банков направи равносметка на извършеното през изминалата година. „Въпреки наличието на редица трудности и предизвикателства, постигнатите резултати в дейността на базата през 2021 година красноречиво доказват професионализма, усърдието и мотивацията на личния състав да изпълнява отговорно поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи”, съобщават от ВВС.

Приоритетите на базата през отчетния период бяха насочени към съхраняване и усъвършенстване на достигнатото ниво на бойна подготовка на личния състав в условията на пандемия, осъществяване на успешни организационно-щатни промени и въвеждане в експлоатация на нов тип авиационна техника в базата.

Основните задачи в провеждането на летателната дейност бяха съхраняването, поддържането и повишаването на нивото на летателната подготовка на летателния състав, водене на интензивна подготовка на летателен състав за достигане на изискванията за приучване на нов тип боен самолет и провеждане на летателна подготовка на курсантите-летци в условията на осигурено високо ниво на безопасност на полетите. Усилията на командването на базата бяха насочени към възстановяване, поддържане и придобиване на подготовки и способности, които в бъдеще биха осигурили по-висока ефективност в летателното обучение, разширяване на спектъра от подготовки, придобивани от младия летателен състав, управление нивото на риска и поддържане високо ниво на безопасност на полетите.

В резултат на проведените организационно-щатни промени във Военновъздушните сили, от 1 декември 2021 год. Военновъздушната учебна база премина към ново длъжностно разписание и се реорганизира в 12-та авиационна база. Независимо от структурните промени формированието продължи със същите темпове, увереност и всеотдайност да изпълнява поставените задачи.

Работата на „Центъра за подготовка и обучение” бе насочена в две основни направления - провеждане на пълноценен учебен процес, отговарящ на съвременните стандарти на обучение, както и провеждане на комплекс от дейности по съхранението и поддържането на зачислената обучаваща техника. Спазването на противоепидемичните мерки, свързана с COVID-19 оказаха влияние върху учебния процес. Този факт наложи курсовете да бъдат многократно препланирани, променяни или отлагани. Обучението на специализантите се провеждаше при спазване на задължителните здравни изисквания. Въпреки затрудненията и сложните условия за подготовка на военнослужещи за нуждите на ВВС, през отчетния период бяха постигнати значими резултати. Провеждането на учебен процес в електронна среда се яви изключително предизвикателство, както за обучаемите така и за инструкторско-преподавателския състав. Новата форма на обучение бе предпоставка и за въвеждане на иновативни методи за презентиране на учебния процес, който премина успешно и всички специализанти показаха високи резултати в усвояването на учебния материал.

В заключение Командирът на Военновъздушните сили генерал–майор Димитър Петров даде положителна оценка за дейността на 12-та авиационна база през 2021 год. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия и отговорност, за добре свършената работа и проявен професионализъм.