Народен представител пита социалния министър за финансова подкрепа на военноинвалидите

12.01.2022 г. Народен представител пита социалния министър за финансова подкрепа на военноинвалидите

 Спирдон Спирдонов

За изпълнението на Закона за хората с увреждания в частта му за изплащане на регламентирана месечна финансова подкрепа по отношение на определена категория военнослужещи е въпросът на народния представител от ПГ „Има такъв народ“ полковник от запаса Александър (Сашо) Александров към министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков.

Въпреки ясните разпоредби на Закона за хората с увреждания и Кодекса за социално осигуряване, при изплащането на финансова помощ военноинвалидите с 90 на сто увреждания с придружител се третират не по т. 5 на чл. 70, а по т. 3, което ги ощетява, се посочва във въпроса. В това положение законодателят е оставил близо 200 военноинвалиди, заболели и пострадали през време или по повод наборната военна служба или в службата в запаса или резерва и не са били социално осигурени.   Става дума за получаване на финансова подкрепа на военноинвалиди с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ в размер на 57 на сто от линията на бедност, а не както е сега по закона  - 25 на сто.