Специалните сили отчитат способности по трите мисии на Въоръжените сили

28.01.2022 г. Специалните сили отчитат способности по трите мисии на Въоръжените сили

 В същото време командирът на СКСО генерал-майор Явор Матеев отбелязва: „Предвидените за реализация проектни намерения на СКСО до 2026 година не намират отражение в утвърдения бюджет на Командването, същите са финансово неосигурени. Процентът на капиталовите разходи от общия бюджет на СКСО не съответства на необходимите финансови средства за поддържане и развитие на отбранителните способности на формированията от състава на Специалните сили“.

Otbrana.com

В Щаба на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), в присъствието на заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков, се проведе годишния анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2021 година. Той беше представен от командира на СКСО генерал-майор Явор Матеев, който отчете изминалата година като успешна и изпълнена с динамика по отношение на проведените учения – национални и международни, съобщават от Командването.

„Видим и осезаем е процесът на натрупване на знания и опит в резултат на многобройните двустранни и международни

съвместни подготовки и учения.

Натрупания опит, особено по време на многонационалното учение на Силите за специални операции на НАТО „TROJAN FOOTPRINT SOUTH 21”, учението за сертифициране на Компонентното командване за специални операции към Силите за отговор на НАТО „STEADFAST JUPITER 21” и сертификационните учения на Специалните сили на нашите съседи Гърция и Румъния повиши професионалната подготовка на личния състав, оперативните способности на формированията и доведе до постигането на синхрон с модела на планиране и провеждане на съвместни операции с армиите на страните членки на НАТО“, отбеляза в изложението си генерал-майор Матеев.

По отношение на подготовката на СКСО за изпълнение на

трите мисии

на Въоръжените сили на Република България, анализът за изминалата година показва, че формированията имат необходимите способности успешно да изпълняват основните си задачи – специално разузнаване, директни акции, военно подпомагане и противодействие на терористични заплахи. Поредна Тактическа група за специални операции и щабен елемент, както и два контингента, които изпълняват задачи по съюзнически задължения преминаха успешна подготовка, учение и национална сертификация и застъпиха в дежурство като част от Компонентното командване на Силите за отговор на НАТО.

През годината беше

реализиран на 100% проект

 за окомплектоване на групите „Специални сили“ със съвременни индивидуални средства за разузнаване, прецизна стрелба и балистична защита. Също така се извърши изпитанието и приемането на 45 броя бронирани машини по реализацията на проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от силите за Специални операции“. Изпълнението на проекта ще продължи и през настоящата година. Инвестиционните проекти повишават оперативните способности на групите „Специални сили“, декларираните формирования, групите за противодействие на терористични заплахи и ликвидиране на последствията от тях, както и на осигуряващите и обслужващи формирования от състава на СКСО.

Предвидените за реализация проектни намерения на СКСО до 2026 година не намират отражение в утвърдения бюджет на Командването, същите са финансово неосигурени. Процентът на капиталовите разходи от общия бюджет на СКСО не съответства на необходимите финансови средства за поддържане и развитие на отбранителните способности на формированията от състава на Специалните сили.

Генерал-майор Матеев обърна особено внимание и анализира резултатите, изводите и препоръките по отношение на Специалните сили на БА от „Преглед на целите на способности на НАТО“ и „Годишен доклад на Командващия на НАТО в Европа“ от извършените проверки на бойните способности на щабовете и формированията.

„Това са обективни анализи и изводи, които ни дават възможност да разберем

как ни възприемат и оценяват в НАТО,

от които можем да извлечем много поуки и на базата на които можем по-успешно да планираме бъдещата си дейност. Опирайки се на опита, натрупан от съвместните учения и сертификации и поуките от тези доклади е изключително важно да преодолеем колкото се може по-бързо прилагането на двойни стандарти по отношение на организацията, окомплектоването, подготовката, планирането и провеждането на специални операции – един стандарт когато работим в международна среда в НАТО и малко по-различен, когато работим на национално ниво“, отбеляза генерал-майор Матеев.

През изминалата година Командването направи необходимото за поддържането на изключително високо ниво на

окомплектоване с войнишки състав

на формированията от СКСО. За да се поддържа това ниво и като се има предвид спецификата на подготовката в Специалните сили е необходимо провеждането на конкурси да бъде непрекъснат процес през цялата година.

В края на анализа бяха посочени и основните

направления за работа

през 2022 година, които са свързани основно с организационното изграждане, повишаване на бойните способности чрез съвместна подготовка на всички формирования от българските Специални сили, доокомплектоването им по длъжностни разписания, участието им в международни и национални съвместни учения и подготовки, придобиване на ново стрелково оръжие, както и завършване на вече започнати проекти и реализирането на нови такива за изграждане и модернизация на сградния фонд, придобиването на ново оборудване, техника и материални средства.

„Необходимо е да продължим упоритата работа за доизграждане на нашето командване и постигане на пълни оперативни способности като истинско Съвместно командване на специалните операции за водене на подготовка, успешно планиране и провеждане по стандартите на НАТО на пълния спектър от специални операции по суша, въздух и вода“, завърши изложението си генерал-майор Матеев.

На анализа присъстваха и представители на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Сухопътни войски. „Напълно обективно и реалистично правите вашите оценки за работата през годината и за изводите, които са базирани на нея. Имате много точни и правилни насоки и направления, които сте си поставили и върху които да работите през 2022 година“, каза в своето обръщение към присъстващите, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков и пожела на всички здраве, късмет и успехи през новата 2022 година.