Генерал-майор Явор Матеев: Тренираме с най-добрите

11.02.2022 г. Генерал-майор Явор Матеев: Тренираме с най-добрите

 

Големият въпрос е прилагането на стандартите, заявява командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), в интервю на Цончо Драгански за в. "Българска армия".

Otbrana.com

Господин  генерал-майор, какви са изводите Ви от участието на СКСО в проведените през миналата година международни и съвместни учения и подготовки?

– Всички национални и наши вътрешни учения, подготовки, лагери, щабни тренировки, тактико-специални учения, полеви занятия и т.н. бяха проведени в пълен обем. Не се състояха една част, около една трета, от двустранните подготовки и учения поради обективни причини, които добре знаем. Но въпреки този малък процент от непроведени мероприятия годината беше много натоварена с интензивна подготовка през всичките месеци. Основните, които проведохме, са от съществено значение за повишаване на оперативните ни способности. Извършихме сертификации на поредната Тактическа група за специални операции и щабния елемент за Компонентното командване на специалните операции на Силите за отговор на НАТО, както и сертификации на нашите контингенти, които изпращаме в операции зад граница. Натрупахме опит по време на многонационалното учение на Силите за специални операции на НАТО TROJAN FOOTPRINT SOUTH- 21, учението за сертифициране на Компонентното командване за специални операции към Силите за отговор на НАТО STEADFAST JUPITER-21 и сертификационните учения на Специалните сили на нашите съседи Гърция и Румъния. За поредна година тренирахме заедно с най-добрите –  с формирования от Специалните сили на САЩ и Великобритания, както и с формирования от други страни. Всичко това доведе до надграждане и на индивидуалните, и на оперативните ни способности. Даде ни възможност да си сверяваме часовниците, да виждаме къде се намираме и да трупаме опит, стремим се към нивото на най-добрите. В тези подготовки беше използвана и нашата безпилотна летателна система с формированието ни, което работи с нея. Ще добавя и тактико-специалното учение в края на годината на една от нашите бойни групи и КЩУ за щаба, в което участва в някои от епизодите и началникът на отбраната. Демонстрирахме нашите способности за провеждане на целия спектър от специални операции, като част от тях се извършиха върху стратегически обекти и цели, и затова се налагаше участието в отделни епизоди на началника на отбраната. Показахме способностите на Командването със силите и средствата, както и съвременните въоръжение и снаряжение, които имаме, да създаваме условия за директно управление на най-високо стратегическо ниво, за участие в оценката и взимането на решение за провеждане на специални операции. И не само това, а нагледно да бъде следено в детайли провеждането на самите операции, което е сериозна крачка напред на възможностите и развитието на способностите на нашия щаб, на щаба на СКСО на Българската армия.

Генерал-майор Явор Матеев: Тренираме с най-добрите

– Удовлетворен ли сте от развитието на Специалните ни сили?

– Ако говорим за развитието като бойни способности, като дух, като знания и умения, като начин на изпълнение на задачите, категорично през всичките години вървим в една възходяща линия. Формированията ни са попълнени все повече с личен състав и са все по-боеспособни. Тук е мястото да кажа, че окомплектоването на всички формирования, без новосъздадената Първа група, е над 82%, което в настоящия етап е един доста добър резултат. С освобождаването на всички длъжности, както вече декларира Министерството на отбраната, и с други мерки, които се предприемат, ние ще достигнем през тази година, без Първа група, 90% окомплектоване с личен състав на формированията. По отношение на организационното изграждане ще кажа, че много се направи през последните години, което е успех на всички ни – на нас, на Щаба на отбраната, на ръководството на МО и на държавното ръководство на страната, на изпълнителната и законодателната власт. Но този темп на предходната година поради обективни и субективни обстоятелства, като че ли беше забавен. Не ме удовлетворява това, че спряхме в организационното изграждане на самите групи „Специални сили” на едно ниво. Когато защитихме и беше приета визията за създаване и развитие на Командването на СКСО, имаше краен етап на изграждане на бойните ни формирования. Мога да кажа смело, че съгласно тази визия ние сме ги изградили някъде на 75–80%. Но за да се развият на 100%, е необходимо още малко организационно изграждане, доокомплектоване към онези щатове, които сме защитили в тази визия. И когато се наложи, групите „Специални сили” без проблеми да сформират една-две Тактически групи за специални операции. А това ни дава възможност да бъдем по-близко до разбиранията на НАТО за подобен тип формирования. Забави се развитието на нашия логистичен батальон, където нещата не са добре за разлика от бойните формирования. Там трябва да работим значително за увеличаване на неговия състав, още повече, като се има предвид, че по проекта за повишаване на мобилността ни ние вече изпитахме и с протокол получихме 45 от близо 100-те специални машини.

– Необходимо ли е обучение на военнослужещите от логистичния батальон за експлоатация на получените машини?

– Категорично. Те по договор трябва да преминат обучение и след това да експлоатират тези машини и съоръжения, които ще ни бъдат предоставени, както и оборудван  център, в който ще се извършват ремонтите. Това е по договор – изграждане на работилница. Ние в момента ги нямаме тези хора, въпреки че логистичният батальон заедно с щабния батальон е окомплектован на най-голям процент, над  90% с личен състав. Но щатът е такъв, че не позволява изпълнение на тези задачи. Трябва да работим по това направление и в бъдеще да решим този проблем.

– Кога ще използвате тези машини в занятия и учения?

– Машините са изпитани по приетата методика, приети са от комисия и до една-две седмици ще започне тяхната реална експлоатация по време на всекидневния учебен процес, занятията и ученията.

– Предстоят ли довършителни дейности на полигон „Црънча”?

– Всички дейности на „Црънча” са приключени. Извършват се изпитания от дирекция от МО на различни елементи по подписването на всички актове за въвеждане в експлоатация на агрегатните системи.

– Кои са най-важните направления за работа през тази година?

– Основните направления за работа през 2022 г. са свързани главно с продължаване на организационното изграждане – доразвитие на формированията по нашата визия. Повишаването на бойните способности ще става чрез съвместна подготовка на всички формирования от българските Специални сили, доокомплектоването им по длъжностни разписания, участието им в международни и национални съвместни учения и подготовки. А също така с придобиване на нови стрелково оръжие, оборудване, техника и материални средства и завършване на вече започнати проекти и реализирането на нови такива за изграждане и модернизация на сградния фонд. Необходимо е да продължим упоритата работа за доизграждане на нашето Командване и постигането на пълни оперативни способности като истинско Съвместно командване на специалните операции за водене на подготовка, планиране и провеждане по стандартите на НАТО на пълния спектър от специални операции по суша, въздух и вода.

– Осигурени ли са финансово всички ваши бъдещи проекти?

– Предвидените за реализация проектни намерения на СКСО до 2026 г. не намират отражение в утвърдения бюджет на Командването, те са финансово неосигурени. Процентът на капиталовите разходи от общия бюджет на СКСО не съответства на необходимите финансови средства за поддържане и развитие на отбранителните способности на формированията от състава на Специалните сили. Неосигурени са част от проектите, свързани с придобиване на въоръжение и снаряжение, както и с развитието и реновирането на нова материална база. Те са минали по време на процеса на Стратегическия преглед на отбраната и въоръжените сили, но не са осигурени в бюджетите. Това създава сериозни трудности и ако не намерим начин да ги осигурим, Командването ще изостава в организационното изграждане и с пълните си способности на фона на развитие на сродните командвания на другите държави от НАТО, дори на нашите съседи. А нашите задачи са свързани с националната сигурност на страната, както и със задачите към колективната отбрана на НАТО. И ние трябва да намерим начин да финансираме тези проекти. Една структура трябва да се модернизира постоянно. Военната техника бързо се развива и подготовките трябва да отговарят на съвременните критерии. Нещата, които днес са модерни, след 5 години са изостанали. Ако не вървим в крак с технологиите, ние ще изоставаме с основните бойна и автомобилна техника, с изискванията по отношение на средства за разузнаване, за оборудване, за индивидуалната и колективната защита и екипировка… Така че този процес трябва да е непрекъснат. Не говоря всяка година да придобиваме въоръжение, а да е веднъж на няколко години. Но, което трябва да е опреснено, да бъде всяка година.

– Бихте ли сравнили подготовката на нашите Специални сили с тази на други армии от държави на НАТО?

– Много е важно, че след 12 години работа през миналата година бе приета Доктрина за специалните операции на Българската армия. В ЗОВС ни дадоха предпоставки за развитие на СКСО по най-добрите модели в НАТО и световен мащаб. Тази Доктрина дава жалоните, предпоставките и условията Специалните сили да се сформират, да се подготвят съвместно, да се планира тяхното използване, да водят операции по съвременните натовски стандарти. Но големият въпрос е прилагането на стандартите. Стандартите при многонационалните и съвместните учения на НАТО, при сертификации на формирования от Специалните сили на други страни трябва да ги прилагаме по същия начин и в България. Аз не говоря за големи държави като САЩ, Франция, Великобритания, Полша и Испания, а дори и за нашите съседни страни Румъния и Гърция, с които през годините сме се измервали… Стандартите трябва да са еднакви и те са утвърдени в съответните регламентиращи документи на НАТО. Утвърдени са и жалоните им са поставени в нашата Доктрина за специалните операции. Ако не оценяваме, не сертифицираме формированията по еднакви стандарти, това означава, че ние градим несъизмерими неща и в една или друга степен те няма да вървят еднакво. И до голяма степен тази оперативна съвместимост, за която говорим, на всички нива няма да бъде постигната. Много трудно е да се обясни на по-младите колеги защо навън работим по едни стандарти, а при нас се налага в някои случаи да работим по-малко по други стандарти. И ние се стремим това да го преодолеем с колкото се може по-бързи темпове. Защото Доктрините за специални операции са писани с кръв, с натрупания опит от успешни и неуспешни операции. Тези основополагащи моменти трябва да бъдат закон при изграждането, развитието и използването на Силите за специални операции на всяка една държава. Неслучайно Законът за отбраната и въоръжените сили е дал ясно определение на Сили за специални операции. Това се прави в интерес на оперативните способности на Българската армия и на успеха не само на Специалните сили, а и на успеха на СВ, ВВС и ВМС, когато се налага ние да ги поддържаме като компонент.

– Как вървят строителните дейности в района на Първа група „Специални сили”?

– През декември в района на Първа група в Банкя беше направена първата копка. Там ще имаме едно модерно съоръжение. Ударно се извършват строителните дейности. Финансирано е изграждането на първия етап и той трябва да завърши в рамките на тази година. Затова държим Първа група умишлено с по-малък личен състав.

– Очаквате ли да развивате и други формирования освен досегашните в СКСО?

– Убеден съм, че ще развиваме и друго формирование по стандартите на НАТО, така както е в нашите съседни държави. След време ще се развие и още едно формирование от вид Въоръжени сили. Това са съвременните Сили за специални операции. Те трябва да тренират съвместно, да се подготвят съвместно и съвместно да провеждат специални операции по суша, въздух и вода, ръководени от едно Командване. 

– Какво става с приетите вече военнослужещи, които по-късно се оказват, че не издържат на изискванията за служба в Специалните сили?

– Трудно е да видиш мъже и жени, които се стараят, но поради някакви субективни фактори, свързани с тяхната физиология, да не могат да покрият определени стандарти. И не би трябвало да служат в нашите бойни формирования. За такива хора ние винаги се стремим да търсим начини те да намерят своята по-добра реализация в нашите обслужващи и осигуряващи формирования. Но много е трудно на всички да се предложи такава работа. Някои пък изобщо отпадат – те смятат, че не могат да покрият критериите или ние взимаме решение да се освобождават от военна служба. Затова и многократно сме предлагали и продължаваме да предлагаме – редно е и тук да преминем към стандарт, който е установен в НАТО. За нашите бойни формирования да кандидатстват основно военнослужещи, които вече са на служба във видовете въоръжени сили и са натрупали достатъчен опит, а не цивилни граждани. Те да участват в различни курсове, да преминат нивата на подготовки и когато сме убедени, че могат да служат в Специалните сили, тогава да бъдат преместени при нас с подписване на нов договор. Ако не покриват изискванията да продължат да служат там, откъдето са дошли. Това е рентабилно и за нас, и за Българската армия. Отдавна при нашите партньори се прави така. Но това го е приложила Българската войска през 1942 г., когато се обявява първият конкурс в България за сформиране на тогавашната Парашутна дружина. Тогава за 400 места се явяват над 5000 кандидати от нашата войска.