Инструктори по огнева подготовка от Специалните сили се обучават по нови стандарти

18.02.2022 г. Инструктори по огнева подготовка от Специалните сили се обучават по нови стандарти

Otbrana.com 

От 24 януари до 18 февруари т.г. на Учебен център „Црънча“ се проведе модул „Огнева подготовка“ с военнослужещи от формированията на Съвместното командване на специалните операции (СКСО). Целта е да се подготвят инструктори, които да обучават операторите по специални операции от групите „Специални сили“ за бърза, точна и прецизна стрелба както в нормални, така и в динамични и екстремни условия, съобщават от СКСО.

В Учебния център за подготовка и бойно осигуряване на СКСО е разработена съвсем нова методика на обучение на база придобития опит от международни учения и курсове на Силите за специални операции на държавите членки на НАТО и партньорските страни. Тази методика ще позволи на групите „Специални сили“ да изградят и повишат своите оперативни способности и да отговарят на съвременните изисквания на НАТО за изпълнение на специални операции.

През обучението успешно преминаха до 40 военнослужещи от СКСО.