ДСОБТ проведе курс за инструктори от СКСО

09.04.2022 г. ДСОБТ проведе курс за инструктори от СКСО

Otbrana.com

От 4 до 8 април т.г., сержанти от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) се обучаваха от служители на дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) към МВР на територията на дирекцията. Едноседмичният курс бе насочен изцяло към обучение на инструктори от СКСО и уеднаквяване на техники, тактики и процедури  при водене на бой в затворени и ограничени пространства.

Ето какво споделиха служители на двете институции относно провеждания курс и съвместната работа:

Главен инспектор Стоян Вълчев - началник на сектор „Специална бойна подготовка“ в ДСОБТ към МВР -„Темата на настоящия курс е овладяване на помещение. Като тематика това е доста обширно понятие и затова за целите на курса, тъй като той е само една седмица и не можем да обхванем всичко, ние сме се фокусирали върху динамични атаки, които се прилагат при ситуации със заложници, ситуации с масови убийства или активна стрелба, когато живота и здравето на цивилни или трети лица са застрашени и изискват от силите на реда бърз отговор. Опитваме в рамките на тази една седмица в максимална степен да обхванем темата и да сме полезни едни на други, работейки съвместно.

Съгласно измененията в Закона за противодействие на тероризма, СКСО има правомощията да работи на територията на държавата при противодействие на терористична атака или терористични действия. Това, което целим да постигнем в рамките на този курс е изчистване на отделни детайли. Идеята е да познаваме техниките, тактиките и процедурите, които вие прилагате и вашите хора да опознаят нашите, за да може при съвместни действия да работим като едно цяло и да сме по-високо ефективни в отговора на заплахите, пред които сме изправени.

Смея да твърдя, че вашите колеги, които участват в момента на курса са изключително мотивирани и на доста високо тактическо ниво. Разбират материята, разбират концепцията за работа и се справят много добре с поставените задачи“.

Полковник Божидар Бойков – началник на Щаба на СКСО - „Изключително сме благодарни на колегите от ДСОБТ към МВР за отношението и професионализма по време на курса. След няколко годишно прекъсване СКСО отново възобнови съвместната си подготовка с  дирекцията, като си поставихме три основни цели: подготовка на инструктори за СКСО,  стандартизиране на подготовката между формированията от СКСО и уеднаквяване на стандартните оперативни процедури с колегите от ДСОБТ. Най-общо казано, това към което се стремим е развитие на уменията за водене на бой в градски условия. Воденето на бой в населено място е голямо предизвикателство за всеки войник и настоящата война в Украйна е като открит урок за нас. Непрекъснато събираме и анализираме информация, вследствие на което отстраняваме слабости, развиваме умения и ако е необходимо променяме тактическите си действия.“

Инструктор от СКСО, участващ в курса - „Тази година в командването се взе решение да уеднаквим тактиката специално за бойните действия в затворени и ограничени пространства. Ние виждахме проблем, защото работим с различни нации, които си имат свои определени тактики. Отделно, военнослужещите от различните формирования на СКСО имат различни виждания  по една и съща тема.  Това води до разминаване между собствените ни взводове и възпрепятства съвместната работа между групите „Специални сили“. Това, че се взе решение да се уеднаквят нещата и да се ползва тактиката, която използват ДСОБТ е от голяма важност, поради факта, че на национално ниво ние ще можем да действаме заедно ако се активира Закона за противодействие на тероризма.

Друго важно решение в СКСО е учебния процес да се води предимно от сержанти и подготвени инструктори. По тази причина този курс ни беше много необходим - ние самите да сме наясно с детайлите във всичките тези техники, тактики и процедури.  

По време на обучението сме максимално средоточени и отдадени на това, което ни учат. Водим си подробни записки, които в последствие ще анализираме и обобщим, за да изготвим стандартни оперативни процедури, по които да обучаваме останалите оператори от СКСО.“

Съвместното командване на специалните операции и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ имат дългогодишна практика в съвместните подготовки от различен тип. В края на проведения курс и Началникът на Щаба на СКСО, и директорът на ДСОБТ  се съгласиха че това е важно взаимодействие, което ще продължи и занапред, за да бъдат двете структури  ефективни при преодоляване на потенциалните заплахи за националната сигурност на Република 

(Информацията е на СКСО)