Полигон „Црънча“ няма да се разширява повече

12.04.2022 г. Полигон „Црънча“ няма да се разширява повече

 При бъдещото изграждане на полоса с препятствия не се предвижда изсичане на горски масиви.

Спирдон Спирдонов

През 2020-2021 г. в рамките на учебния полигон „Црънча“ е реализиран проект за изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд. Построени са хранителен блок и битов корпус за настаняване на личен състав. Всички сгради са изградени в границите на учебния полигон, като не е увеличена площта му. Не се предвижда разширяване на местата за настаняване, т.е. легловата база с повече от новопостроеното. Това отбелязва министърът на отбраната Драгомир Заков в отговор на въпрос на народния представител Стоян Таслаков

На полигоан предстои построяване на спортно съоръжение. Това е  полоса с препятствия, която е елемент от военния петобой. Става дума за една от най-популярните дисциплини в световния военен спорт, по който ежегодно се провеждат регионални турнири, европейски и световни първенства. За тази цел Община Пазарджик е дарила на Министерството на отбраната поземлен имот, който се намира в с. Црънча, местността Коринтски път, с площ от 540 кв. м. Предвижда се той да се придаде към площта на полигона. Изграждането на таково спортно съоръжение от такъв ранг, посочи министърът, издига престижа на област Пазарджик и района, включително сред Европейската общност и страните членки на НАТО. В този участък от 540 кв. м. не се предвижда изсичане на растителност и горски масиви, заяви министър Заков. И още - в бъдеще не се предвижда увеличаване площта на полигона със съседни имоти, както и изсичането на горски масиви от землищата на населени места.