Подводничарите си преизбраха за председател капитан I ранг от запаса Станко Станков

30.04.2022 г. Подводничарите си преизбраха за председател капитан I ранг от запаса Станко Станков

 Otbrana.com

На 29 април 2022 година от 17:00 часа,  в залата на Гарнизонния стол във Варна Съюзът на подводничарите в Република България(СПРБ) проведе редовното си Общо събрание, което през тази година бе и отчетно-изборно, съобщават от УС на Сдружението.

Гости на събранието бяха началникът на щаба на българските ВМС – капитан I ранг Камен Кукуров, заместник председателят, той и секретар на Общинската организация на СОСЗР във Варна – подполковник, о.з. Захари Захариев, управителят на фирма „Инхом“ – Белослав и концесионер на подводницата – музей „Слава“, бордови номер „С-84“ – г-н Данко Калчев, членът на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва(СОР) „Атлантик“ – капитан трети ранг о.з. Иван Гоцев, както и приятели и симпатизанти на СПРБ.

В отчетните доклади на Управителния и Контролния съвет на Съюза (УС и КС) изнесени съответно от председателите им – капитаните I ранг от запаса Станко Станков и Владимир Владов бе направен обстоен преглед на дейността на подводното братство през съюзната 2021 и началото на 2022 година, както и работата на УС, и в частност – финансов анализ на 2021 година.

В отчетния доклад председателят на СПРБ изрази дълбоката благодарност на ветераните подводничари към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, ръководството на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и сродните военно-патриотични организации, за тяхната подкрепа и помощ в дейността на Съюза.

В последвалата дискусия, наред с удовлетворението на членовете на Съюза, бяха отправени и сериозни критики и препоръки към органите за управлението му. Остро бе поставен въпроса за събираемостта на членския внос, ниските темпове на набиране на нови членове и понижената активност по отношение на изразяване на позицията на СПРБ по важни и наболели въпроси на държавното и местно управление.

Топли думи и поздравления към ветераните подводничари отправиха гостите на събранието.

Делегатите на събранието единодушно приеха докладите на УС и КС и ги освободиха от отговорност за 2021 календарна година. Приета бе амбициозна програма за съюзната 2022 година.

Събранието избра нов Управителен и Контролен съвет на организацията. Нов член на УС е капитан III ранг о.р. Румен Стоянов – ръководител на катедра „Корабни силови уредби“, доцент, доктор във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, бивш механик на подводница в Осми отделен дивизион подводни лодки. Контролният съвет също има нов член – майорът от запаса Димитър Димитров (Мейджъра), бивш дивизионен миньор в Осми отделен дивизион подводни лодки.

Събранието единодушно преизбра председателите на УС и КС - капитаните I ранг от запаса Станко Станков и Владимир Владов.

Традиционно срещата завърши с почерпка и вечеря, по време на която излязоха „на бял свят“ още стари спомени и забавни случки от славното минало.