Назрял е моментът да има Закон за ВМА

13.05.2022 г. Назрял е моментът да има Закон за ВМА

 Няма сериозни мотиви за излизане на Военномедицинска академия от Министерството на отбраната.

Спирдон Спирдонов

Вече е назрял моментът да има Закона за Военномедицинска академия (ВМА). Това каза вчера началникът на престижното ни здравно заведение генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски при изслушването му в Комисията по отбрана. Неговата презентация показа, както успехите на състава на ВМА, така и проблемите, които опират не само до финансово осигуряване, но и до препятствията, които поставят редица закони, включително пред кариерното израстване на военнослужещите и на цивилната част от медицинския персонал.

На въпрос за евентуално излизане на ВМА от състава на МО и преминаването й към Министерството на здравеопазването, каквито предположения се появяват напоследък, ген. Мутафчийски отговори така: „Как биха изглеждали Въоръжените сили без авиация, без ВМС? Същото биха изглеждали и без военномедицинско осигуряване. Ние сме вид въоръжена сили, ние не сме болница, не сме социален пакет за военнослужещите. Ние имаме конкретни задачи в мирно и военно време, които не може да бъдат поети от други.“

Имаме пълно съдействие от Министерството на отбраната и военното ръководство, посочи ген. Мутафчийски. Що се отнася до приемането на Закон за ВМА, той уточни, че все още няма необходимата подготовка, но се работи по този въпрос. Във връзка с недостига на медицински кадри, особено във военните формирования, началникът на ВМА каза така: „Когато създаваме добри условия за работа и добро заплащане, винаги ще имаме кандидати.“