Депутати от „Възраждане“ внесоха промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

14.05.2022 г. Депутати от „Възраждане“ внесоха промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

 Опозицията се включи в изпълнението на коалиционното споразумение на управляващите, в което се предвижда такъв законопроект.

Спирдон Спирдонов

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите внесоха в Народното събрание седем депутати от ПГ на партия „Възраждане“. Така опозицията се включи в изпълнението на коалиционното споразумение на управляващите, в което се предвижда такъв законопроект. Това ще бъде 11-та промяна на закона от приемането му през 2005 г.

Поправките са насочени в две основни посоки. Едната е подобряване на грижите за социалното и здравното състояние на военноинвалидите и военнопострадалите и втората – възлагане на допълнителни ангажименти на държавни ведомства и структури.

Предлага се промяна на разпоредбата на Кодекса за социално осигуряване, която регламентира определянето на размера на пенсията за военна инвалидност. Сега тя е  процент от социалната пенсия за старост. Предложението е процентът да бъде от линията за бедност.

Вносителите настояват за промяна и на Закона за хората с увреждания, с която военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ да получават финансовата си подкрепа по точка 5, а не по т. 3, за да не бъдат ощетени.

Депутатите от „Възраждане“ предлагат структурна промяна в Министерството на отбраната. Те смятат, че в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ трябва да се създаде структура/отделение за социално обгрижване на военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните, кадровите военнослужещи, цивилните служители, резервистите и запасните.

Предлага се и текст, според който военноинвалидите с 50 и над 50 на сто установена трайно намалена  работоспособност  да получават към военноинвалидната си пенсия добавка в размер на социалната пенсия за старост.

В законопроекта има още текстове, които са в интерес на военноинвалидите и военнопострадалите, като необходимите допълнителни средства са за сметка на държавния бюджет.