В бюджета на МО ще има средства само за проекти, по които разплащането е в съответната година

14.05.2022 г. В бюджета на МО ще има средства само за проекти, по които разплащането е в съответната година

 Това е причината в периода 2023-2025 г. средствата за отбрана в централния бюджет да се увеличават, а в МО да намаляват, казва вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев в отговор на въпрос на народния представител Александър Александров.

Спирдон Спирдонов

Общите разходи по бюджета на Министерството на отбраната ще намаляват, за сметка на увеличаването на средствата за отбрана в централния бюджет, предвижда средносрочната прогноза на правителството за периода 2023-2025 г., приета от правителството на 27 април т.г. Това е ново виждане в разпределението на разходите за отбрана.

Дали намалението е от капиталовите разходи на Министерството на отбраната или от тези за издръжка на личния състав е въпроса, който народният представител полковник от запаса Александър (Сашо) Александров зададе на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев по време на парламентарния блиц-контрол. „Отговорът, всъщност, е много прост. В бюджета на Министерството на отбраната, като капиталови разходи се залагат проекти, за които министерството е заявило, че има готовност да изпълни и да разплати в съответната година. Ако няма такава готовност да изпълни и да разплати, проектите се залагат в централния бюджет и съответно той се използва при готовност. Това прехвърляне на разходи от бюджета на Министерството на отбраната към централния бюджет е защото има проекти, които нямат готовност да бъдат изпълнени и разплатени в съответната година. Т.е. Министерството на отбраната ни е подало по-малко проекти в бъдещи години, което е нормално. Имайки предвид ситуацията, сме предвидили доста буфери в централния бюджет, за да може за тези проекти, когато се материализират, да имаме средства, които да бъдат дадени на министерството“, каза г-н Василев.

Според народния представител, заявлението, че това няма да са средства взети от тези за личен състав, е било важно да се чуе от вицепремиера и министър на финансите.

***

От средносрочната прогноза се вижда, че общите разходи по бюджета на Министерството на отбраната намаляват от 1, 882 млрд.лв. през тази година на 1, 697 млрд. лв. през 2023 г. и не се променят през следващите години. За сметка на това нарастват общите разходи в централния бюджет за отбрана. За 2022 г. те са 483, 2 млн. лв., но през следващите три години те се увеличават съответно на 1,142 млрд.лв., 1,602 млрд.лв. и 1, 816 млрд. лв.