В Стара Загора се подготвят за борба с пожарите

19.05.2022 г. В Стара Загора се подготвят за борба с пожарите

 Проведе се съвместно практическо занятие на военнослужещи  от 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

 Otbrana.com

Днес в района на 2-ра механизирана бригада се проведе съвместно занятие на военнослужещи и цивилни служители от щаба и щабните формирования на бригадата със служители  на  Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Стара Загора, съобщават от формированието.

Занятието премина под ръководство на  инспектор Гьоко Вълчанов от сектор „Пожарогасителни и спасителни дейности” на Районната служба.

По време на практическото занятие бяха отработени въпроси, свързани със същността на процеса на горене и отделящите се опасни вещества, мерките за защита при пожарогасене, лични предпазни средства, методи за потушаване на пожари с различни видове средства и ред за тяхното използване. Обсъдени бяха и действията за превантивни мерки по опазване на сгради, съоръжения с повишена пожарна опасност и материални средства през летния период.