Полк. доц. Дилян Димитров: Киберотбраната привлича кандидати за курсанти

24.05.2022 г. Полк. доц. Дилян Димитров: Киберотбраната привлича кандидати за курсанти

 Това се оказа топспециалността на тазгодишния прием, казва деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“.

Спирдон Спирдонов

На 24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий, с екип на ВТК, гостувахме в Шумен на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Разговаряхме с декана на факултета полковник доцент доктор инженер Дилян Димитров.

-        Г-н полковник, какво ново във факултета, който и преди, и сега е известен със своите постижения?

-        Основното за факултета, естествено и за университета, през тази година е приемането на нови учебни планове, по които ще се обучават курсантите от различните специализации. Бих посочил най-вече учебния план за новата специализация „Артилерийско-инструментално разузнаване“. С нея възстановяваме стари традиции и способности, които сме имали. Много хубава е и гражданската специалност „Геодезия“. Професията, с която излизат, е инженер от геодезията, картографията и кадастъра. Това е регулирана професия. Във военното дело „Офицер на тактическо ниво“ също е регулирана професия. Това означава, че курсантите от тази специализация излизат с дипломи за две регулирани професии, като едната е с магистърска степен. Друга такава специализация в университета няма. На предварителния прием бяхме редуцирали шесте бройки на четири, които се запълниха. Надявам се да осъществим пълния прием.

-        Какво е положението с предварителния прием на курсанти?

-        На предварителния прием записахме малко над 60 кандидати за курсанти. Имаме незапълнени места, основно в полевата артилерия и в ПВО, защото заявеният прием от Сухопътни войски е голям. Все още имаме свободни места в тези специализации. В другите почти всичко е запълнено.

-        Приемате ли студенти в специализация „Геодезия“?

-        Да, за тази специализация имаме определен прием на студенти.  Вече имаме записани на предварителния прием. Кандидати за студенти ще има основно, след като минат матурите.

-        Сега са актуални знанията и уменията в областта на киберотбраната. Има ли промени в тази сфера на обучение?

-        В предходната специалност „Военни комуникационни и информационни системи“ с гражданска „Компютърни системи и технологии“ има промяна. Гражданската специалност стана „Компютърни системи и киберсигурност“. Заявеният брой места за прием от Командване „Комуникационно-информационно пъддръжка и киберотбрана“ е голям – 34, но на предварителния прием това бе топспециалността. Всички искаха да се запишат. Естествено, запълнихме всички бройки, които обявихме на предварителния прием – 24. Най-важното е, че тези, които записахме са се занимавали много в тази област и колегите ще имат голямо предизвикателство при тяхното обучение, защото са на доста високо ниво.

-        Каква е обратната връзка, имате ли информация за службата на випускниците ви?

-        Имаме постоянна обратна връзка. Първото нещо, което се случва, веднага след завършването се връщат в нашите магистърски програми. Голяма част от тях, разбира се, за своя сметка, продължават обучението си в следваща образователно-квалификационна степен „магистър“. Отново актуалните специалности са киберсигурност, комуникационна техника, въоръжение и технологии за проектиране. С другите непрекъснато се чуваме, обаждат се по различни поводи. Със студентите е малко по-трудно, но с голяма част от тях също поддържаме обратна връзка.

-        Випускът, който завършва ще има ли 100 процента реализация?

-        Да, досега не е имало година, в която да няма обявени места във Въоръжените сили за всички випускници. Напротив, необходимите кадри са много повече, знаем, че има недостиг на офицер.

-        Достатъчен ли е преподавателският състав?

-        Въпросът с преподавателския състав стои добре. Средната възраст на преподавателите, в славнение с другите висши учебни заведения е по-ниска. Проблемът е, че постоянно нарастват заявените бройки за курсанти, но броят на преподавателите не нараства, както на нас ни се иска. Имаме доста голям недостиг на длъжности и свръхнатоварване на академичния състав. Налага се да ползваме хонорувани преподаватели от други университети.

-        Нарастването на курсантския състав, вероятно създава пробреми с битовото устройване.

-        Този випуск, който ще приемем, ще бъде облагодетелстван. Ако всичко въпри по план, първокурсниците трябва да бъдат настанени в новия основно ремонтиран 23-ти битов корпус. Това е сградата на големия плац на бившия Четвърти дивизон. Ремонтът включва газификация, слънчеви системи за отопление на водата, абсолютно ново обзавеждане и т.н. Надявам се виско да завърши нормално, за да бъде въведена сградата в експлоатация до началото на новата учебна година.

-        В какви посоки развивате международната дейност?

-        Университетът, като цяло, и в частност в последните години има доста сериозна международна дейност, включително и международни проекти с участие на наши партньори от други военни академии. Основно, естествено от Източна Европа, но и от военновъздушните академия на Франция и на Гърция. Идеите са да се унифицират, колкото е възможно, учебните програми на курсантите, поне във военната фундаменталната подготовка. В крайна сметка да имаме колкото се може повече общи семетри и общи периоди на обучение. Да дигитализираме съдържанието на учебните материали, които да са достъпни за всички партньори, за да се ползват създадените от колегите ресурси. НВУ като цяло спечели два изключително сериозни проекта по дигитализация на висшето образование в България. Така че в тази насока вече сме доста разпознаваеми.

-        Кога ще завърши випускът?

-        Производството е на 30 юли, събота. Пагоните и дипломите ще се връчват във Велико Търново.

-        А приемът на курсантите първи курс?

-        На 22 август ще приемем първокурсниците. Ще им дадем една седмица за адаптация преди да са дошли горните курсове.

***

Полковник доц. д-р инж. Дилян Димитров е декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“  при НВУ „Васил Левски – Велико Търново. Той е роден на 14 юни 1973 г. в Русе. Завършва ВВУАПВО „П. Волов“ – Шумен. Военната му специалност е „Офицер от Зенитно-ракетни войски”, а гражданската „Радиоинженер”. Завършил е и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол”. Започва службата си през 1996–1999 г. като началник на ракетно-огнева група – Бургас. Преди да бъде избран за декан, в периода 2016–2018 г., е началник на катедра „Комуникационни мрежи и системи“. Владее английски и руски език. Женен, с едно дете.