Цената на по-високите заплати в отбраната е оптимизацията

08.06.2022 г. Цената на по-високите заплати в отбраната е оптимизацията

 Така казва министърът на финансите Асен Василев.

Спирдон Спирдонов

Публикуват ли проект на държавен бюджет, както е сега за актуализацията, се взираме и виждаме все една и съща цифра. Така е от 2009 г. Да, става дума за базата за определяне на основното месечно възнаграждение на най-ниската длъжност в армията. Нейният размер е 380 лв. Вече 13 години това е най-постоянното нещо в иначе развиващата ни се държава. Така беше с първия бюджет от началото на годината, така ще бъде и с втория, т.е. с актуализацията, за която толкова много се говори.

Да се отчайваме ли?

На пръв поглед – да. Макар че финансовият министър Асен Василев на последния блиц-контрол в парламента заговори за един 15-20 процента увеличение. Има заделени малко под 300 млн. лв., каза той. „Те могат да се ползват за увеличение на възнагражденията на администрации, които проведат съответните структурни реформи и оптимизиране на процесите, особено що се отнася до дигитализация и използване на компютърни системи за голяма част от работата и, честно казано, закриване на звена, които са създадени преди 20 години с отпаднала необходимост.“ За кого се отнася това? „Към момента има няколко системи, които са започнали тази оптимизация и те ще могат да се възползват от този фонд. Това са системата на отбраната, системата на Министерството на вътрешните работи, четири или пет министерства плюс Министерския съвет, които също така са започнали да правят сериозни оптимизации“, отговаря министърът. Допълнителни средства не се предвиждат, оптимизацията ще даде тези 15-20 процента увеличение на заплатите, за да се изпревари инфлацията.

Какво и как се разбира?

Не е логично под оптимизация да се разбира лишаване на отбраната и въоръжените сили от една или друга способност. Закриваме, например, Военновъздушните сили и въпросът се решава. Да, ама не става. Няма как да оптимизираме и хората на терен, т.е. военнослужещите, защото те и без това не стигат. При тях оптимизацията е в обратна посока от тази, която, вероятно, се разбира от финансовия министър. Той, обаче говори за един устройствени правилници, които се пишат и ще се обсъждат. Това, като че ли дава някаква яснота.

Ако се намерят пари?

От проекта на актуализирания бюджет се разбира , че средствата на Министерството на отбраната не се пипат нито нагоре, нито надолу. Ако вярваме на финансовия министър, че ще има 15-20 процента увеличение на заплатите, пак трябва да разсъждаваме върху оптимизацията. Впрочем, има ли пари, базата от 380 лв. не е чак такъв проблем. Защо? Първо, от 2016 г. законът е променен и  размерът на основното месечно възнаграждение на военнослужещите се определя от министъра на отбраната в съответствие със заеманата длъжност и с  присвоеното им военно звание. Второ, тези 380 лв. се умножават с едни коефициенти, на които законодателят е регламентирал само долната граница. За войниците коефициентът е не по-малко от 1,6, за офицерските кандидати и сержантите – не по-малко от 1, 75, а за офицерите – не по-малко от 2,3. Таван няма, което е добре. Място за маневриране от министъра има и в допълнителните възнаграждения. Точно за това един новоназначен войник започва с не по-малко от 1016 лв.

Пак за базата?

Все пак трябва да се промени. Малко е обидно за военнослужещите. Всичко расте, само тя стои на едно място. Защото през 2009 г. размерът й е бил 57% по-голям от минималната работна заплата. Сега е? Смятайте сами. Минималната работна заплата е 710 лв., а базата 380 лв.?! Тогава да променим формулата. И да преминем към база минимална работна заплата, например, като автоматично се променя напред в годините. И това се е предлагало, но не е срещало необходимата подкрепа.

На ход вече е законодателят. Дали ще направи някаква промяна? Като имаме предвид обсъждането и приемането на бюджета за тази година през пролетта, интересът на депутатите към социалния статус на военнослужещите не е обнадеждаващ.