"СТРЯМА 22" се проведе на УЦ "Марино поле"

02.07.2022 г.

 От 29 до 30 юни 2022 г. на УЦ „Марино поле” се проведе компютърно-подпомагано командно-щабно учение „СТРЯМА 22”, съобщават от 61 механизирана бригада. В него взеха участие щабовете на 61 механизирана бригада, 2 механизиран батальон, 61 самоходен артилерийски дивизион, 61 танков батальон от Центъра за подготовка на специалисти – Сливен и екип от НВУК „Чаралица”, осигуряващ системата за реална симулация. Основни поддържащи и осигуряващи формирования бяха: свързочна и логистична рота от щабен батальон на 61 механизирана бригада.

В резултат на проведеното учение, щабовете повишиха уменията си да оценяват обстановката, да управляват действията на подчинените формирования, да обменят информация и взаимодействат помежду си и с щаба на бригадата в хода на операцията.