Обявиха конкурс за 265 войнишки длъжности в Сухопътни войски

06.07.2022 г. Обявиха конкурс за 265 войнишки длъжности в Сухопътни войски

 Otbrana.com

Със заповед на командира на Сухопътните  войски са обявени 265 войнишки длъжности за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши  училища в страната и чужбина. Те са в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево. Конкурсите ще се проведат от 8 до 21 декември т.г.

До 26 август е срокът за подаване н адокументите чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО). Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за  проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. Съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на  Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,  подписал договор за служба в доброволния резерв.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на  военна служба, ако към датата на приемането на военна служба не са

навършили 40 (41 или 44) години. Възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) във  въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред. Те кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба). Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220706_Obyava_konkurs_voinici_SV.pdf